Testek Facebook Testek
AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB A ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ01.12.2021

AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB A ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ


Aktualizovali sme zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách a zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.