Testek Facebook Testek
AKTUALIZÁCIA VZORU POSTUPU ZABEZPEČENIA RIADENIA KVALITY PRE STK15.12.2021

AKTUALIZÁCIA VZORU POSTUPU ZABEZPEČENIA RIADENIA KVALITY PRE STK


Aktualizovali sme dokument so vzorom postupu zabezpečenia riadenia kvality pre pracovisko STK. Dokument možno použiť ako základ pre zavedenie zdokumentovaného postupu riadenia kvality podľa požiadaviek § 21 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Okrem technickej kontroly pokrýva aj obdobné požiadavky príslušných vyhlášok na riadenie kvality pri emisných kontrolách alebo kontrolách originality vykonávaných na tom istom pracovisku.