Testek Facebook Testek
AKTUALIZÁCIA PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU23.01.2022

AKTUALIZÁCIA PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU


Na stránke sme aktualizovali staršiu prezentáciu k technickým kontrolám vykonávaným v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (tzv. „farmárske značky“). Nová verzia dokumentu reflektuje nedávne zmeny vyplývajúce z  metodického pokynu č. 40/2021.