Testek Facebook Testek
AKO OVPLYVNIL LOCKDOWN VÝKONNOSŤ STK13.12.2021

AKO OVPLYVNIL LOCKDOWN VÝKONNOSŤ STK


Pandémia ochorenia Covid 19 negatívne ovplyvnila všetky oblasti, vrátane technických kontrol. Pre STK bol najhorším rok 2020, tento rok sa však počty vykonaných kontrol opäť vrátili na predpandemickú úroveň a dokonca ju prekonali. V období prvých jedenástich mesiacov posledného predpandemického roku 2019 vykonali všetky STK na Slovensku spolu 1 384 019 kontrol, po nástupe pandémie v rovnakom období roku 2020 len 1 352 840, avšak v tomto roku to bolo už 1 409 179, teda najviac za posledné tri roky. Celkové bilancovanie ešte môže narušiť predvianočný lockdown. Hoci „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“ patria podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. medzi tie, ktoré nie je počas posledného lockdownu zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla. Kým v 47. týždni (22.11. až 28.11.2021) bolo vykonaných 29 355 technických kontrol, v nasledujúcom 48. týždni (od 29.11. do 05.12.2021) to bolo len 25 877, čo je približne o 12 % menej. O týždeň neskôr (49. týždeň od 06.12. do 12.12.2021) sme zaznamenali len mierny nárast počtu kontrol na 27 016, úroveň výkonnosti pred lockdownom sa teda zatiaľ dosiahnuť nepodarilo.