Testek Facebook Testek

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

AUTO CT, s.r.o.
Mestečko 286, Púchov

3082

+421424692929
stk@stkmestecko.sk

OA, NA

N

C

AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o.
Zajarčie 1035, Trenčianska Turná

3094

+421326491148, 149, 150
stk.prekop@gmail.com

OA, NA

N, R, S

AC

DEKRA Slovensko s.r.o.
Opatovská cesta 1226/7, Bojnice

3071

+421465430973, +421465430906
stk.bojnice@dekra.com

OA, NA

N, R, S

AAC

Helena Gulišová STK Partizánske
Mostová 381, Partizánske

3051

+421387492581
stk@stkpartizanske.sk

OA, NA

N

AC

J.T. Kontrols, s.r.o.
Zámostie 4488, Považská Bystrica

3061

+421424325164
objednavky@stkpb.sk

OA, NA

N

AC

JANA, Vita.s.r.o.
J.I.Bajzu III. 1273/18, Prievidza

3072

+421465425555
stk.prievidza@centrum.sk

OA, NA

N

AC

Jozef Beňo, s.r.o.
Novomestská 9049/49 Myjava

3031

+421903155557
stk-myjava@azet.sk

OA, NA

N

C

METROPOLITEJ, s.r.o.
Mierová 613/60B, Oslany

3073

+421905033041
stk.oslany@gmail.com

OA, NA

N

AC

OSCAR VIDEO s.r.o.
Zlatovská cesta 29, Trenčín

3092

+421326520569
stk@stk-tn.sk

OA, NA

N

C

PESCA International, spoločnosť s ručením obmedzeným
Trenčianska 2334/45, Nové Mesto nad Váhom

3041

+421327717580
info@pescaint.sk

OA, NA

N, S

AC

PRECIOZA, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1512/67, Bánovce nad Bebravou

3012

+421382861133
info@precioza.sk

OA, NA

N

AC

STK - Trenčín, s.r.o.
Bratislavská 56, Trenčín

3091

+421326520357
stktn@stonline.sk

OA

N

AA

STK Nová Dubnica, s.r.o.
ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín), Nová Dubnica

3022

+421424440137
stk@stknovadubnica.sk

OA, NA

N

C

STK Púchov, s. r. o.
Svätoplukova 1462, Púchov

3083

+421424625620
stk@stk-pu.com

OA, NA

N

AC

STK Rybany, s.r.o.
Rybany 2, Rybany

3011

+421387692655
prijem@stkrybany.sk

OA, NA

N, S

AC

TBMtri, spol. s r. o.
Melčice – Lieskové 800, Melčice - Lieskové

3095

+421903724022
stkmelcice@stkmelcice.sk

OA, NA

N

ABC

TEQO s.r.o.
Považské Podhradie 467,Považská Bystrica

3062

+421950600000
teqo@teqo.sk

OA, NA

N

AC

YEES MOTORS, s.r.o.
Uherecká cesta 335, Malé Uherce

3052

+421387491153
stkromana@gmail.com

OA

N

A

ZTS-OTS, a.s.
Dukelská štvrť 4330/26, Dubnica nad Váhom

3023

+421908444550
stkdubnica@stkdubnica.sk

OA, NA

N

ACC

_Ing. Stanislav Gajdoš - ZRUŠENÉ oprávnenie 23.marca 2009
Mestečko 286, Mestečko

3081


OA

N

_Jaroslav Prekop Autoškola - ZRUŠENÉ oprávnenie 30.novembra 2013
Zajarčie 1035, Trenčianská Turná

3093


OA, NA

N, R, S