Testek Facebook Testek

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

Adam Novák - Adam s. r. o.
Kacvinská 3340, Bardejov

7012

+421544729227
info@stknovak.sk

OA, NA

N

C

AUTO IN, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406, Poprad

7063

+421524513128
prijem@autoin.sk

OA, NA

N

AC

AUTO J & P spol. s r.o.
Priemyselný areál, Poprad

7062

+421524513107
stk@stkpoprad.sk

OA, NA

N

C

AUTO J & P spol. s r.o.
Hodžova 5880, Poprad

7064

+421901900409
prijem2@stkpoprad.sk

OA, NA

N

C

CONTROLPO, s. r. o.
Petrovany- Vysielač 588, Petrovany

7075

+421948215134
info@controlpo.sk

OA, NA

N

C

E - BA, s.r.o.
Športová 585, Huncovce

7032

+421524562347
eba.sroeh@gmail.com

OA, NA

N

AC

EKO-AUTO s. r. o.
Štefánikova 4349, Bardejov

7013

+421904898687
info@stkbj.sk

OA, NA

N

AC

František Merga - MOTOCENTRUM STK
Centrum 2747, Snina

7091

+421577581450
merga.motocentrum@gmail.com

OA, NA

N, S

C

GOTOM, s.r.o.
Lužany pri Topli č. 72, Giraltovce

7123

+421917468851
info@stkgiraltovce.sk

OA, NA

N

C

Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
Čemernianska 3, Vranov nad Topľou

7131

+421574881630
stk.vranov@gmail.com

OA

N

A

Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
Požiarnická 5, Stropkov

7111

+421544723287
servis.sp@s-autoservis.sk

OA

N

A

Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
Stropkovská 1709, Svidník

7122

+421910935004
stk.vranov@gmail.com

OA, NA

N

C

Ing. Zuzana Ščasná TK KONTROL
Priemyselná 20, Bardejov

7011

+421544729293
info@stkbardejov.sk

OA

N

A

KONTROL - TEST, spol. s r.o.
Fidlíkova 1, Humenné

7021

+421577752116
kontroltesthe@gmail.com

OA, NA

N, S

AC

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o.
Košická 15726/20C, Prešov

7076

+421917123457
lajmexstk@gmail.com

OA, NA

N

AC

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o.
Popradská 2011/1, Veľká Lomnica

7034

+421918123457
stklajmex@gmail.com

OA, NA

N

AC

LEDOS s.r.o.
Popradská cesta, Levoča

7042

+421950464464
info@stkledos.sk

OA, NA

N

AC

MRÁŽ, s. r. o.
Šandal Roveň 101, Šandal

7112

+421947934985
stkmrazsp@gmail.com

OA, NA

N

C

PhDr. Janka Sekeráková - AUTOTEST
Popradská cesta 27, Levoča

7041

+421534511468
autotest@stklevoca.sk

OA, NA

N

AC

PIENSTAV - STK, s.r.o.
Levočská 27A/1373, Stará Ľubovňa

7101

+421524323681
stk@slnet.sk

OA

N

A

PIENSTAV - STK, s.r.o.
Prešovská 1494/5, Stará Ľubovňa

7102

+421948370220
info@stksl.sk

OA, NA

N

AC

PK Tech, spol. s r.o.
Duklianska 23, Prešov

7074

+421517723363
pktech@pktech.sk

OA, NA

N

C

STEKO, s. r. o.
Toplianska 2725/2, Vranov nad Topľou

7132

+421918700500, +421915391612
info@stekovranov.sk

OA, NA

N

ABC

STK CONTROL, spol. s r.o.
Budovateľská 38, Prešov

7072

+421517721940
stkcontrol@stkcontrol.sk

OA, NA

N, R, S

AC

STK, s.r.o. Prešov
Strojnícka 9, Prešov

7071

+421517764183
stk.po@stonline.sk

OA, NA

N, R, S

AC

TATRA TRUCK s.r.o.
Krásny Brod č. 204

7023

+421577795194
stkkrasnybrod@gmail.com

OA

N

A

TATRAMEX spol. s r.o.
Za traťou č. 1517, Lipany

7082

+421948888008
info@stklipany.eu

OA, NA

N

AC

TISPO, a.s.
Ovocinárska 25, Sabinov

7081

+421949128244
tulejova@tispo.sk

OA, NA

N

AC

UNI STK, s. r. o.
Petrovianska 11565/1, Prešov

7077

+421517562344
unistk@unistk.sk

OA, NA

N

AC

UNISTAV spol. s r.o. Humenné
Mierová 64, Humenné

7022

+421577795354
stk.unistav@gmail.com

OA

N

A

ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
Nižná brána 2028, Kežmarok

7033

+421915911246
zedaslovakia@zedaslovakia.sk

OA, NA

N

AC

_ABC SLOVAKIA, s.r.o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 9 júla 2010
Športová 456, Huncovce

7031


OA

N