Testek Facebook Testek

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

4ACT, s.r.o.
Novozámocká cesta 5536/5C, Komárno

4015

+421905917238
kn@stkok.sk

OA, NA

N

AC

APaluška-auto, s.r.o.
Levická cesta 713 / 103/A, 935 61 Hronovce - Čajakovo

4028

+421911517001
stkhronovce@gmail.com

OA, NA

N

AC

ASTINA, s.r.o.
Nitrianska Streda 320, Nitrianska Streda

4062

+421385310293
originalita1420@gmail.com

OA, NA

N

AC

AUTO MOTO PARK s.r.o.
Nánanská cesta 3373/72, Štúrovo

4045

+421907107094
info@stksturovo.sk

OA, NA

N

AAC

Autoškola Paluška, s.r.o.
Priemyselná 3488, Zlaté Moravce

4072

+421376426005
info@paluska.sk

OA, NA

N

AC

Control car, s.r.o.
Kalnická cesta 16, Levice

4024

+421918720720
controlcar@controlcar.sk

OA, NA

N

AC

DEKRA Slovensko s.r.o.
Štúrova 149, Nitra

4031

+421376524751
stk.nitra@dekra.com

OA, NA

N, R, S

AAC

Druhá levická kontrolná spol. s r.o.
Kalnická cesta 6394/21A, Levice

4025

+421903556881
stklevice@stklevice.sk

OA, NA

N

ACC

FRADEX STK s.r.o.
Hviezdoslavova 60A, Šurany

4047

+421915679785
jakub.fruni@fradex.sk

OA, NA

N

AC

GOLDHÉD s.r.o.
Potočná ul. 4340/4, Komárno

4014

+421905151652
goldhedsrokn@gmail.com

OA, NA

N

C

J.R. doprava a obchod, s.r.o.
M. Rázusa 2892/42, Topoľčany

4061

+421385367823
objednavky@stktopolcany.sk

OA, NA

N, S

AC

JUHEKO TRADE spol. s r. o.
SNP 1626, Šahy

4027

+421910340213
stksahy@gmail.com

OA, NA

N

AC

Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska cesta 119, Nové Zámky

4041

+421356429185
info@prvanzstk.sk

OA

N

A

Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.
Veľký rad 5, Komárno

4013

+421357722222
stk@pus.sk

OA, NA

N

AC

ROBSON, s.r.o.
Dlhá 106, Nitra - Janíkovce

4032

+421376561220, 037/6561221, 037/6561222
robsonstk@robsonstk.sk

OA, NA

N, R, S

ACC

STK - T.P.D. Control s.r.o.
Vinohrady 17, Nové Zámky

4044

+421905712459
info@tpdcontrol.sk

OA, NA

N, S

AC

STK 19, s.r.o.
Zlatná na Ostrove 1126, Zlatná na Ostrove

4016

+421910677900
stkzlatna@gmail.com

OA, NA

N

AC

STK Levice s.r.o.
Ku Bratke 4076, Levice

4026

+421366336336
stk.levice@slovanet.sk

OA, NA

N

AC

STK Nitra spol. s r.o.
Novozámocká 5233/207, Nitra

4035

+421918181122
info@stknitra.sk

OA, NA

N

AAC

STK Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 19A, Nové Zámky

4043

+421917621248
prijem@stknz.sk

OA, NA

N

AC

STK OK, s. r. o.
ul. Diakovská 2587/17, 927 01, Šaľa

4052

+421917563065
sa@stkok.sk

OA, NA

N

AC

STK Šaľa, s. r. o.
Kráľovská 6958/53, Šaľa

4053

+421317706671
stksala@stksala.sk

OA, NA

N, S

AC

STK Šurany s.r.o.
Hlavná 10, Úľany nad Žitavou

4046

+421905559500
prijem@stkulany.sk

OA, NA

N

AC

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ulica SNP 2, Zlaté Moravce

4071

+421376323163
soszm@soszm.sk

OA

N

A

SZONLAJTNER controls, spol. s r.o.
Žirany 876, 95174, Žirany

4033

+421917110009
info@controls.sk

OA, NA

N

CC

Zoltán Héder - GOLDHÉD
Bratislavská cesta 1, Komárno

4011

+421357740106
goldhedkomarno@gmail.com

OA

N

A

_Alena Koštialiková ZRUŠENÉ oprávnenie 11. decembra 2020
Kráľovská cesta 1, Šaľa

4051


OA, NA

N, S

_BM - STK, s.r.o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 19.septembra 2013
Kalnická 1, Levice

4023


OA

N

_Ing. Rudolf Sebö - S-TK - ZRUŠENÉ oprávnenie 18.marca 2013
Bratislavská cesta, Komárno

4012


NA

N, S

_Ivana Balážová TRUCK - BUS STK - ZRUŠENÉ oprávnenie 12.apríla 2010
Vinohrady 17, Nové Zámky

4042


OA, NA

N, S

_Marian Kružliak STK - ZRUŠENÉ oprávnenie 28.decembra 2013
Ku Bratke 4076, Levice

4022


OA, NA

N

_STK-BUJNA - ZRUŠENÉ oprávnenie 5. februára 2007
Kalnická 1, Levice

4021


OA

N