Testek Facebook Testek

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

AI s.r.o.
Jaklovce 683, Jaklovce

8011

+421534894161
stk.jaklovce@gmail.com

OA, NA

N

C

DEKRA Slovensko s.r.o.
Vozárova 3, Košice

8051

+421556257847
stk.kosice@dekra.com

OA, NA

N, R, S

AAC

DEKRA Slovensko s.r.o.
Duklianska 57, Spišská N. Ves

8101

+421534425007
stk.s.n.ves@dekra.com

OA, NA

N, R, S

AAC

DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava
Šafárikova 473, Rožňava

8081

+421951244077
info@stkroznava.sk

OA, NA

N

AC

E - GL s.r.o.
Vojanská 1516/3, Veľké Kapušany

8075

+421904908101
egl.stk.vk@gmail.com

OA, NA

N

C

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7/A, Košice

8058

+421553045727
stk.kosice@stkkosice.sk

OA, NA

N

C

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7/A, Košice

8057

+421553045727
stk.kosice@stkkosice.sk

OA, NA

N

C

ETEKO, s.r.o.
Pri prachárni 20, Košice

8054

+421905855855
info@pripracharni.sk

OA, NA

N

C

IMMO 5, s.r.o.
Pri prachárni č. 9, Košice

8056

+421556230950

OA

N

A

Ing. Dušan Činčár
Lastomírska 9, Michalovce

8072

+421902834169
stkmichalovce@gmail.com

OA

N

A

Kalten trade s. r. o.
Nová Polhora 128, Nová Polhora

8063

+421910640640
info@stknovapolhora.sk

OA, NA

N

AC

KINREJAM s.r.o.
ul. SNP 67, Krompachy

8102

+421534470045
kinrejam2@mail.t-com.sk

OA, NA

N

C

LOMAC s.r.o.
Kúpeľská 102, Sobrance

8091

+421911998837
lomac@lomac.sk

OA, NA

N

C

S.T.K. s.r.o.
Lastomírska 1, Michalovce

8071

+421566420200
stkmi@stkmi.sk

OA, NA

N, S

C

SCO - DELTA s.r.o.
Pri prachárni 20, Košice

8055

+421905855855
info@pripracharni.sk

OA, NA

N

AC

Stanica technickej kontroly Košice I, s.r.o.
Priemyselná 2, Košice

8022

+421557290950
info@stk-kosice.sk

OA, NA

N, S

AAC

STK Haniska s.r.o.
Haniska 541, Haniska

8064

+421907411711
info@stkhaniska.sk

OA, NA

N

AC

STK Hradište, s.r.o.
Školská 408, Zemplínske Hradište

8117

+421566000111
stk@kov-nzpu.sk

OA, NA

N

AC

STK Kráľovský Chlmec s.r.o.
Boľská 132/1, Kráľovský Chlmec

8114

+421566284860
stkchlmec@gmail.com

OA, NA

N, S

C

STK MOLDAVA, s.r.o.
Rožňavská 80, Moldava n. Bodvou

8061

+421554604800
stk.moldava.sro@gmail.com

OA, NA

N

AC

STK Strážske s.r.o.
Čemerňanská 697, Strážske

8076

+421566887071
stk@stkstrazske.sk

OA, NA

N, R, S

C

STK TV s.r.o.
Dopravná 4, Trebišov

8115

+421566723934, +421914177177
stk@automa.sk

OA

N

A

TECHKONTROL, s.r.o.
Bidovce 334, Bidovce

8062

+421556965049
stkbidovce@gmail.com

OA, NA

N

AAC

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Medická 2, Trebišov

8116

+421905529082
unitrans@unitrans.sk

OA, NA

N

C

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Močarianska 6882/27B, Michalovce

8077

+421915912165
branislav.bodnar@unitrans.sk

OA, NA

N

AC

_CHEMKOSTAV-TRADING s.r.o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 23.mája 2011
Čemernianska 697, Strážske

8073


OA

N

_Doc. Ing. Július Chrobák - Transfer technológií - ZRUŠENÉ oprávnenie 14.apríla 2008
Priemyselná 2, Košice

8021


OA, NA

N

_Ing. Roland Toma - AUTOMA - ZRUŠENÉ oprávnenie 27.apríla 2012
Dopravná 4, Trebišov

8111


OA

N

_Zoltán Illéš - NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA - ZRUŠENÉ oprávnenie 5. decembra 2011
Boľská cesta 1, Kráľovský Chlmec

8112


OA, NA

N