Menu

NOVINKY

NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021
13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva d...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 14.04.2021 o 08:30. Prihlásen...
FB

NOVINKY / PREČO MÔŽU PO 01.01.2021 NASTAŤ PROBLÉMY S JAZDNOU SKÚŠKOU BŔZD (2020-12-15)

15/12/2020 PREČO MÔŽU PO 01.01.2021 NASTAŤ PROBLÉMY S JAZDNOU SKÚŠKOU BŔZD

Od 01.01.2021 sa požiadavky na účinok bŕzd vozidiel síce nesprísňujú, napriek tomu očakávame, že v praxi môže prísť k problémom. Kvôli tomu, že sa zavádza automatizovaný prenos a zaznamenanie nameraného výsledku aj pri poslednej z metód kontroly bŕzd – pri jazdnej skúške. Pri ostatných metódach kontroly bŕzd, vykonávaných na valcovej skúšobni bŕzd, prišlo k zavedeniu automatického monitorovania priebehu a zaznamenávania všetkých meraných fyzikálnych veličín už v uplynulých rokoch. Jazdná skúška ostávala ako posledná z metód s výsledkom posudzovaným len technikom technickej kontroly, bez možnosti spätnej kontroly správnosti vyhodnotenia a bez ochrany proti nežiaducim manipuláciám. Žiaľ, ide o metódu kontroly, ktorá má fyzikálnymi zákonmi dané obmedzenia, a to v závislosti od adhéznych vlastností plochy, na ktorej sa vykonáva, čo dáva predpoklad vzniku ďalších problémov práve v zimnom období. Viac v našom novom článku z rubriky pre verejnosť.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel