Menu

NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ
Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly...
LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021
Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby tech...
FB

NOVINKY

24/11/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ

Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

08/11/2021 LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021

Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. Kým pre oprávnené osoby zriaďované už podľa tohto zákona platila povinnosť zaviesť protikorupčné manažérstvo hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti, prevádzkovatelia starších pracovísk mali túto povinnosť odloženú do 20.11.2021. Ako sa uvádza v § 170 ods. 18 zákona, ak oprávnená osoba zriadená podľa starších predpisov nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu, teda okresnému úradu v sídle kraja, do 20.11.2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.

03/11/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.11.2021 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

29/10/2021 PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE

Na stránku sme pridali našu prezentáciu o odbornom dozore nad STK z nedávnej konferencie Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel.

25/10/2021 NA ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ OD 02.11.2021 SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

18/10/2021 MYSTERY SHOPING AKO ĎALŠIA METÓDA DOZORU NAD STK

Na minulotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku prezentoval Ing. Juraj Hudec z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR použitie mystery shopingu ako nástroja štátneho odborného dozoru nad technickými a emisnými kontrolami. Ing. Hudec, ktorý na konferencii konštatoval neuspokojivú kvalitu činnosti staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, a to aj vo vzťahu k výsledkom kontrolnej činnosti, ako aj v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ, upozornil, že sa v kontrolnej činnosti aj formou mystery shoppingu bude naďalej intenzívne pokračovať. So súhlasom autora sme jeho prezentáciu zverejnili na našej webovej stránke.

13/10/2021 NOVÝ VZOR TLAČIVA POTVRDENIA CEMT OD 01.01.2022

Ako na svojej internetovej stránke oznámilo Medzinárodné dopravné fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ITF OECD), na začiatku budúceho roka príde ku zmene vzhľadu tlačív dokladov vozidiel, ktoré sú vydávané v súvislosti s multilaterálnou kvótou ECMT. Doklady vydané na doterajších tlačivách do 31.12.2021 ostanú naďalej v platnosti, avšak všetky novovydávané doklady od 01.01.2022 už budú musieť byť vyhotovené výhradne na nových vzoroch tlačív. Dotkne sa to aj potvrdení o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia (ECMT), ich doterajšie tlačivá bude možné na STK používať len do konca tohto roka. Technická služba technickej kontroly preto po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. Tlačivá podľa nového vzoru budú na STK distribuované ihneď po schválení ministerstvom, ešte pred koncom tohto roka.

11/10/2021 KONTROLA VOZIDIEL KATEGÓRIE T ODVODENÝCH OD ŠTVORKOLIEK

Hoci sa tak bez podrobnejších informácií môže zdať, nejde v prípade vozidla na obrázku o chybu, ak je v dokladoch zapísané nie ako terénna štvorkolka kategórie L7e, ale ako traktor. Schválené bolo skutočne ako traktor (vozidlo kategórie T), hoci konštrukčne vychádza zo štvorkolky. S tým sú pri technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v našom novom informačnom  dokumente.

11/10/2021 MÉDIÁ INFORMUJÚ O KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

V médiách sa po čase opäť objavili správy o ďalšom rozsiahlom korupčnom prípade odhalenom NAKA na STK, viac napríklad na noviny.sk. Súvis korupcie ako spoločensky nebezpečného konania so závažnými zámernými porušeniami predpisov technikmi technickej kontroly, na ktorých odhaľovanie sa pri našom odbornom dozore predovšetkým zameriavame, bude predmetom nášho príspevku na tohtotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku.

08/10/2021 PREČO NIE JE VOĽNÁ SÚŤAŽ V DOHĽADE NAD STK DOBRÝM NÁPADOM

Na stránku sme pridali náš príspevok do diskusie o zavedení voľnej súťaže v dohľade nad STK.

07/10/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍNY ĎALŠÍCH ŠKOLENÍ ADR A CEMT

MDV SR nám schválilo vypísanie termínov týchto školení v novembri 2021:

 • rozširovacie školenie na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v termíne od 25.11.2021 do 30.11.2021
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 23.11.2021 do 26.11.2021

05/10/2021 INICIATÍVA EÚ KU ZMENE PREDPISOV PRE KONTROLY VOZIDIEL

Európska komisia zverejnila zámer revidovať balík predpisov o technickom stave vozidiel zahŕňajúci smernice 2014/45/EÚ, 2014/46/EÚ a 2014/47/EÚ. K zámeru možno zaslať spätnú väzbu prostredníctvom internetovej stránky EÚ.

27/09/2021 ZMENA SMERNICE EÚ O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL

V Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená nová delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Predmetom zmeny je zavedenie kontroly systému eCall a aktualizácia určitých označení kategórií vozidiel. Nová smernica má byť prevzatá členskými štátmi do národnej legislatívy najneskôr do 27.09.2022 a uplatňovaná najneskôr od 20.05.2023.

20/09/2021 KONTROLY TRAKTOROV ODVODENÝCH OD TERÉNNYCH ŠTVORKOLIEK

V poslednej dobe sa objavujú správy o problémoch STK s kontrolami traktorov (vozidiel kategórie T) konštrukčne odvodených od terénnych štvorkoliek (L7e). Spoločnosť Journeyman Slovakia nám taký traktor zapožičala, aby sme si na ňom mohli niektoré postupy vyskúšať. Zaoberali sme sa napríklad použitím mobilného zariadenia na meranie spomalenia pri jazdnej skúške. Zistili sme, že jazdnú skúšku možno vykonať bez akýchkoľvek problémov aj na takýchto vozidlách, na pripevnenie mobilného zariadenia však treba použiť držiak určený pre motocykle. Na podrobnejšom informačnom dokumente ku kontrolám takýchto vozidiel pracujeme, zverejníme ho čo najskôr.

13/09/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 02.11.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach opatreniach COVID-19

07/09/2021 POZVÁNKA NA KONFERENCIU: MOBILITA NA SLOVENSKU - SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu s názvom Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ktorú organizuje TÜV SÜD Slovakia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je nám cťou, že sme sa stali jedným z jej partnerov.

Na konferencii budú odborníci diskutovať o vízii a stratégii EÚ a Slovenska v súvislosti s bezpečnosťou dopravy, o tom, aké sú novinky a legislatívne zmeny v oblasti skúšania, schvaľovania a kontroly vozidiel. 

 • Aktuálne témy
 • Diskusie
 • Stretnutia s odborníkmi
 • Odborné konzultácie
 • Spoločná večera a networking
 • Zábavný program až do noci 

INFORMÁCIE 

Termín: 14.10.2021 (09:30 - 24:00 hod.)

Miesto konania: Grandhotel Jasná **** v Demänovskej doline / ONLINE cez videostream

Prednášajúci: Ivan Štefanec – europoslanec | Gerhard Müller – CITA | Ľubomír Moravčík - Ministerstvo dopravy | Martin Hron - TÜV SÜD | Alexandra Janeková - TÜV SÜD | Jaroslav Olexa - TESTEK... a ďalší odborníci z praxe

VIAC DETAILOV, MOŽNOSŤ UBYTOVANIA & REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

Využite možnosť registrácie a kúpy EARLY BIRD zľavnenej vstupenky do 30.09.2021.

REGISTRUJTE SA NA TOMTO LINKU

 

31/08/2021 OPRAVA CHYBY V METODICKOM POKYNE Č. 36/2021 (KONTROLNÁ POLOŽKA 1.6)

V pôvodne zverejnenom znení metodického pokynu č. 36/2021, ktorý nadobudne účinnosť 01.09.2021, chýbali v novej tabuľke s požiadavkami na vybavenie ABS v kontrolnej položke 1.6 niektoré vymedzenia skupín vozidiel, ktorých sa požiadavky týkali. Opravené znenie metodického pokynu č. 36/2021, ako aj zmenou dotknuté úplné znenie metodického pokynu č. 48/2018, sme pridali na stránku. Za chybu sa ospravedlňujeme.

26/08/2021 BILANCIA SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2021

Sériu polročných bilancií uzatvárame prehľadom úspešnosti účastníkov skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

Skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 79 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Viac ako tri štvrtiny z nich uspeli už na prvom termíne. Na druhom (prvom opakovanom) termíne uspelo ďalších 15 % účastníkov a na treťom (druhom opakovanom) termíne ďalšie necelé 4 %. Spolu tak uspelo takmer 95 % účastníkov. Neúspešní, teda takí, ktorí nevyhoveli na prvom, druhom aj treťom termíne, boli len dvaja účastníci. Zvyšní dvaja účastníci nestihli ukončiť skúšobný proces v prvom polroku 2021 a prenášajú si niektorý z opakovaných termínov do ďalšieho polroku.

Na  skúškach  po  doškoľovaní  na  predĺženie  platnosti  kvalifikácie  technika  technickej  kontroly  bola úspešnosť  podľa  očakávania  ešte  lepšia.  Zo 102 účastníkov  uspelo  na  prvý  pokus  91  %,  na  druhý  pokus  ďalších 7 %, a na  tretí  pokus  dvaja  (približne 2  %). Neúspešní, teda takí, ktorí by skúšku nezvládli ani na tretíkrát, neboli v prvom polroku 2021 žiadni. Výsledky oboch typov skúšok sú veľmi podobné roku 2020.

Úplne najlepšie obstáli účastníci skúšok po školeniach zameraných na rozšírenie kvalifikácie technika technickej kontroly. V prvom polroku bolo vyskúšaných 25 absolventov školenia na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR), z nich  22 (88 %) uspelo na prvej skúške, zvyšní to zvládli na druhý pokus. Zo štyroch skúšaných absolventov školenia na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT) uspeli už na prvej skúške všetci. 

17/08/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.09.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 20.09.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach opatreniach COVID-19

13/08/2021 V ZABEZPEČENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK NAĎALEJ ZHORŠUJÚ

V sérii pravidelných polročných štatistických prehľadov pokračujeme výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 19.07.2021, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť. Bolo by preto odôvodnené očakávať relatívne dobré výsledky, opak je však pravdou.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 12 overení tohto typu, z nich boli na polovici preverovaných STK zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.


Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 46 takýchto overení, z nich až na 45 STK (98 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame. Vo všetkých prípadoch prišlo po našom upozornení k náprave.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v uplynulých rokoch k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, ba práve naopak, situácia sa zhoršila. A to predovšetkým pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019, cez 85 % podiel v roku 2020 až na rekordných 98 % v prvom polroku 2021.

12/08/2021 ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY

S účinnosťou od 01.09.2021 prichádza ku zmene metodického pokynu č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1). Na stránku sme k tejto zmene pridali

19/07/2021 V DODRŽIAVANÍ PREDPISOV SA STK ZLEPŠUJÚ

Nielen na konci, ale aj v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať niektoré z našich činností. Prvou z oblastí, z ktorej sme spracovali aktuálny štatistický prehľad, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2021 sme vykonali dozor nad 34 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali vybrané technické kontroly celkovo 183 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 90 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Na svedomí ich malo 31 technikov technickej kontroly, teda necelých 17 % z kontrolovaného počtu technikov. K porušeniam prišlo na 13 STK, čo predstavuje 38 % z kontrolovaných STK.

V porovnaní s minulosťou je od roku 2019, kedy sme začali odborný dozor vykonávať, vidno zjavný pozitívny trend. Kým v roku 2019 predstavoval podiel STK so zistenými závažnými porušeniami predpisov až 76 % z kontrolovaných, o rok neskôr 67 %, avšak v prvom polroku 2021 to bolo už len 38 %. Domnievame sa, že prvotnou príčinou tohto vývoja je predovšetkým náš odborný dozor spolu so štátnym odborným dozorom. Treba však oceniť tých z prevádzkovateľov STK, ktorí prestali na svojich STK tolerovať porušovanie predpisov a zaviedli efektívne opatrenia na ich dodržiavanie. Bez ich spolupráce by takéto zlepšenie nebolo možné dosiahnuť.

V predmete zistených porušení neprišlo oproti minulosti k žiadnym významnejším zmenám. Veľká väčšina zistených porušení predpisov (69 %) sa týkala manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Približne 17 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla alebo ich nesprávne hodnotenie. Ďalších 11 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy. Zvyšnú malú časť zistení tvorili prípady nesprávneho vyhodnotenia technickej kontroly, zdokumentovania kontroly monitorovacím záznamovým zariadením alebo posúdenia nesúladu identifikátorov vozidla. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie. Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.

19/07/2021 INFORMÁCIA MDV SR KU ZRUŠENIU NÁLEPIEK

MDV SR pridalo na svoju webovú stránku informáciu ku zrušeniu kontrolných nálepiek.

06/07/2021 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2020.

01/07/2021 O KOľKO SA ZNÍŽIA NÁKLADY NA TECHNICKÚ KONTROLU ZRUŠENÍM NÁLEPIEK?

S účinnosťou od 01.07.2021 prichádza ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly. Nálepky boli nielen dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Až do 01.07.2021 bol preto prístup do systému a jeho používanie pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek. Od 01.07.2021 sa situácia mení, nálepky sa rušia a zápis kontroly do systému sa spoplatňuje priamo. Zápis kontroly do systému bude prirodzene v porovnaní s cenou nálepky lacnejší. Spoplatnenie sa však vzťahuje aj na prípady, kedy sa v minulosti kontrolné nálepky nevydávali, konkrétne zníženie nákladov je možné vyčísliť, hoci nie jednoduchým porovnaním doterajšej ceny kontrolnej nálepky s novozavedenou cenou za zápis kontroly do systému. Podrobnosti sú predmetom nášho informačného dokumentu.

29/06/2021 SPOPLATNENIE ZÁPISU KONTROLY DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD 01.07.2021

Od 01.07.2021 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. a nadväzujúcich predpisoch, ktorými sa zruší používanie kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Nálepky sa prestanú pri kontrolách vydávať, kontrolné orgány v cestnej premávke prestanú nálepky vyžadovať. Okrem toho, že kontrolné nálepky technickej kontroly boli dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Vďaka nálepkám bol prístup do systému a jeho používanie dosiaľ pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek prevádzkovateľom STK. Od 01.07.2021 sa situácia zmení, keďže sa nálepky rušia, zápis kontroly do systému sa bude spoplatňovať priamo. Technické podrobnosti spoplatnenia sú predmetom nášho informačného dokumentu určeného pre prevádzkovateľov STK.

28/06/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV V SÚVISLOSTI SO ZRUŠENÍM KONTROLNÝCH NÁLEPIEK

V súvislosti so zrušením kontrolných nálepiek od 01.07.2021 sme na stránku pridali novelizácie dotknutých metodických pokynov ministerstva dopravy:

24/06/2021 PREZENTÁCIE Z NEDÁVNEHO WORKSHOPU NA STK

Medzi publikácie sme pridali prezentácie z nedávneho workshopu NA STK

21/06/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 07.07.2021 o 08:30 a o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/06/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 19.07.2021 do 30.07.2021.. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

31/05/2021 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL

Dňom 01.06.2021 nadobudne účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 14/2021, ktorým sa novelizuje metodický pokyn č. 62/2018 upravujúci technické kontroly zvláštne historických vozidiel. Jeho úplné znenie po zmene sme pridali na stránku. Po novom sa vybavenie týchto vozidiel nefunkčným zvláštnym výstražným svietidlom nebude považovať za chybu.

21/05/2021 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2021

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 14.06.2021 do 25.06.2021.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Aktualizácia: Kapacita je naplnená, v prípade pretrvávajúceho záujmu otvoríme ďalší kurz v najbližšom voľnom termíne.

20/05/2021 ZMENA POSTUPU PRI KONTROLE KVAPALINOVÝCH BŔZD, PLYNOVÝCH POHONOV A HLAVOVÝCH OPIEROK

MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov pre technické kontroly, ktoré nadobudnú účinnosť 01.06.2021. Na stránku sme pridali:

 • Metodický pokyn č. 11/2021 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e na valcových skúšobniach bŕzd; nový metodický pokyn ruší a nahrádza doterajší metodický pokyn č. 72/2018 a prináša mnohé zmeny v postupoch skúšky kvapalinových systémov bŕzd, napríklad
  • mení sa hmotnosť používaná pri priamom výpočte účinku prevádzkovej brzdy na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť vozidla tak, ako je to pri vzduchotlakových systémoch bŕzd,
  • mení sa minimálny časový úsek na vykonanie merania z pôvodných 15 s na 10 s,
  • definuje sa spôsob kontroly pre dvojité ovládanie bŕzd v prípade výcvikového vozidla autoškoly a vozidiel s upraveným ovládaním pre telesne postihnutých,
  • zavádza sa povinnosť mať na vozidle zapnuté stretávacie svetlá počas merania na valcovej skúšobni bŕzd,
  • zavádza sa nové členenie článkov pre zvýšenie prehľadnosti textu metodického pokynu,
  • upravuje sa spôsob vyznačenia informácií o skúške bŕzd do protokolu o technickej kontrole,
  • upravuje sa postup pri vyhodnotení súmernosti pôsobenia, resp. povinnosť merania oboch kolies nápravy súčasne,
  • definuje sa oblasť merania kolísania brzdnej sily a jeho vyhodnotenia podľa najväčšej dosiahnutej brzdnej sily na náprave, 
  • upravuje sa možnosť kontroly parkovacej brzdy mimo valcovej skúšobne, okrem pokusu o rozbeh bude možné použiť aj svah o sklone aspoň  20  %.
 • Vzhľadom na rozsah zmien je pre technikov technickej kontroly nevyhnutne potrebné sa s novým metodickým pokynom podrobne oboznámiť, a to ešte pred dátumom nadobudnutia účinnosti!

Aktualizácia 31.05.2021: Prišlo k oprave chýb v metodickom pokyne č. 11/2021 

13/05/2021 EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRI KONTROLÁCH VOZIDIEL

Európsky parlament schválil Správu o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel  (tzv. „Roadworthiness Package“) zahŕňajúceho smernice 2014/45/EÚ (technické a emisné kontroly), 2014/46/EÚ (doklady vozidiel) a 2014/47/EÚ (cestné technické kontroly). Smernice boli do slovenského práva transponované zákonom č. 106/2018 Z. z. s účinnosťou od 20.05.2018. Európsky parlament v správe okrem iného Európsku komisiu vyzýva, aby na základe dát z dopravných nehôd a analýzy nákladov a prínosov posúdila možnosť zaviesť so záväznosťou pre všetky členské štáty EÚ povinné technické kontroly aj pre malé motocykle a ľahké prípojné vozidlá. V SR tieto vozidlá technickým kontrolám od roku 2018 nepodliehajú.

29/04/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Najbližšie základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.05.2021. Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termíne od 31.05.2021 do 02.06.2021, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 07.06.2021 až 09.06.2021. Viac informácií v sekcii školenia a skúšky našej stránky.

23/04/2021 PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-19

V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 sa od 06.03.2021 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267, na základe ktorého sa predlžuje platnosť pravidelných prehliadok tachografov vykonaných v termíne od  01.09.2020 do 30.06.2021 o 10 mesiacov odo dňa, keď by sa inak mali vykonať. Podrobnosti v informačnom dokumente. Ide o preventívne opatrenie, pokiaľ by sa museli zatvoriť dielne na tachografy z dôvodu COVID-19. 

Výnimka sa netýka vozidiel

 • pokiaľ ešte nebola vykonaná periodická prehliadka
 • s nezaplombovaným tachografom
 • s nezaplombovaným snímačom pohybu
 • s poškodenou overovacou značkou
 • s nečitateľným alebo nezaplombovaným štítkom z periodickej prehliadky
 • s nefunkčným alebo poškodeným tachografom
 • pokiaľ rozmer kolesa hnacej nápravy je iný ako je na štítku
 • pokiaľ vozidlo nie je vybavené štítkom alebo dokladmi podľa príslušnej kontrolnej položky
 • pokiaľ sa zistí manipulácia s tachografom, jeho snímačom pohybu alebo prítomnosť takéhoto manipulačného zariadenia
 • pokiaľ EČV a VIN vozidla v tachografe sú iné ako v dokladoch vozidla
 • pokiaľ hodnoty na štítku sú iné ako hodnoty v tachografe

13/04/2021 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021

13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. Ku zmenám okrem iného prišlo aj v zákone č. 106/2018 Z. z., z nich sa STK a kontrolných technikov týkajú tieto

 • povinnosť zavedenia systému protikorupčného manažérstva certifikovaného podľa ISO 37001 sa pre STK zriadené do 20.05.2018 odkladá o 6 mesiacov, teda najneskoršie do 20.11.2021,
 • platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na osvedčenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
 • platnosť povolenia na zriadenie STK, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
 • platnosť povolenia na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa trojmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie).

12/04/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 14.04.2021 o 08:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

06/04/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.04.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 19.04.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

01/04/2021 MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT

Prostredníctvom služby Google Play sme zverejnili aplikáciu TESTEK expert pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, určenú predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel. Mobilná aplikácia ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Nová aplikácia je ďalším z výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci  s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU. Nadväzuje na nedávne úspešné zavedenie mobilných zariadení s podobnými funkciami do praxe pri technických kontrolách na STK. S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti skúšok a kontrol vozidiel sme mobilnú aplikáciu spolu s jej webovou stránkou koncipovali tak, aby bola vhodným a užitočným nástrojom použiteľným odborníkmi napríklad pri znaleckej činnosti alebo testoch a skúškach vozidiel, avšak nevylučujeme ani jej využitie širšou motoristickou verejnosťou alebo automobilovými nadšencami. Viac informácií v dokumente.

30/03/2021 ZMENA ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

Do medzirezortného pripomienkového konania bol zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/141).

29/03/2021 ZMENA PRI OZNAMOVANÍ KALIBRÁCIE

S účinnosťou od 01.04.2021 sa mení postup, ktorým odborne spôsobilá osoba na kalibráciu oznamuje technickej službe technickej kontroly plánované vykonávanie kalibrácie, viac tu.

22/03/2021 STK MÔŽU NAĎALEJ OSTAŤ OTVORENÉ AJ PODĽA NOVEJ VYHLÁŠKY ÚVZ SR

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 131/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 22.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

04/03/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

02/03/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 15.03.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19

25/02/2021 ZMENA PRI INŠPEKCIÁCH PLYNOVÝCH NÁDRŽÍ CNG

01.03.2021 nadobúda účinnosť vyhláška MDV SR č. 85/2021 Z. z. meniaca a dopĺňajúca vyhlášku MDV SR č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení. Okrem iného sa do § 34 ods. 1 písm. a) vyhlášky dopĺňa druhá časť vety týkajúca sa vykonania pravidelnej inšpekcie nádrže na stlačený zemný plyn CNG (súvisí s kontrolnou položkou 6.1.3. časť C). Jeho nové znenie je:

„Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou.“

Podľa informácie z ministerstva musí byť na základe tohto ustanovenia vykonaná pravidelná inšpekcia nádrže CNG iba na vozidlách tých kategórii, ktoré podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie v súlade s § 47 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., teda napríklad M1 alebo N1. Vozidlá ostatných kategórií podliehajú technickej kontrole v iných lehotách, preto sa na ne táto povinnosť nevzťahuje, ide napríklad o nákladné automobily nad 3,5 t, autobusy, vozidla taxislužby a autoškoly a pod. Rovnako sa neaplikuje ani v prípade dovozu jednotlivého vozidla kategórie M1 alebo N1, od ktorého prvej evidencie neuplynuli 4 roky, pretože v rámci príslušného správneho konania nemusí byť podrobené technickej kontrole pravidelnej, absolvuje len technickú kontrolu administratívnu; následne ďalšej technickej kontrole pravidelnej už bude predchádzať inšpekcia nádrže CNG. Výsledkom inšpekcie nádrže je vystavenie protokolu a označenie nádrže inšpekčnou nálepkou podľa vzorov uvedených vo vyhláške MDV SR č. 140/2018 Z. z.

24/02/2021 PRED ŠKOLENIAMI TESTUJEME NA COVID-19

Na bezpečnosti a zdraví účastníkov školení a skúšok organizovaných našou spoločnosťou nám záleží. Aby sme opäť o čosi znížili riziko šírenia infekcie, poskytujeme im respirátory a pri viacdňových akciách aj testujeme na ochorenie COVID-19. Aktuálne opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 možno nájsť tu.

12/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ zodpovedá za vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel priamo každý členský štát EÚ aj vtedy, ak možnosť vykonávania kontrol delegoval na súkromné subjekty. Štáty preto majú povinnosť efektívne dohliadať na všetky subjekty vykonávajúce technické kontroly (STK) tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov a najmä správnosť posúdenia technického stavu vozidla. V Slovenskej republike je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly preverované príslušnými orgánmi štátnej správy spolu s technickou službou technickej kontroly. Činnosti technickej služby spadajúce do tejto oblasti sú akreditované ako inšpekcie podľa normy ISO 17020. Štatistický prehľad ich výsledkov za rok 2020 je predmetom nášho nového dokumentu.

 

10/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2020

Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za rok 2020. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok technikov technickej kontroly.

05/02/2021 KONČIACA LEHOTA NA ZAVEDENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII NA STK PODĽA ISO 37001

Dňa 20.05.2021 nadobudne účinnosť povinnosť všetkých oprávnených osôb technickej kontroly mať zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001. Dokladom o zavedení systému je certifikát vydaný certifikačným orgánom na to oprávneným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20.05.2021, podľa § 170 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnenie uplynutím tejto lehoty zaniká.

27/01/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE POSTUPY TECHNICKEJ SLUŽBY

MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov, ktorými novelizovalo niektoré doterajšie predpisy upravujúce niektoré postupy technickej služby. Na stránku sme pridali:

 • metodický pokyn č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (úplné znenie metodického pokynu po zmene),
 • metodický pokyn č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a požiadavky na odborne spôsobilé osoby a osoby vykonávajúce kalibrácie v mene odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách (úplné znenie metodického pokynu po zmene).

22/01/2021 POZASTAVENÉ VYKONÁVANIE SKÚŠOK DO 07.02.2021

Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby, kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa predbežné zastavenie vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly predlžuje do 07.02.2021.

21/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 27.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 13/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 27.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

20/01/2021 POROVNANIE VÝSLEDKOV MERANÍ SPOMALENIA APLIKÁCIOU MSTK

Na stránku sme pridali nový článok o výsledkoch porovnávacích meraní spomalenia vozidla medzi našou mobilnou aplikáciou mSTK a decelerometrom Inventure XL meter. Mobilná aplikácia mSTK, ktorú vyvíjame spoločne s ÚAMT FEI STU, je určená výlučne na účely vykonávania technických kontrol na STK. Jej použitie je naviazané na celoštátny informačný systém technických kontrol, bez prístupu doň ju nie je možné použiť. Čoskoro však prostredníctvom služby Google Play sprístupníme aj v článku spomínanú aplikáciu TESTEK expert s obdobnými funkciami a algoritmami, určenú na využitie širšou odbornou verejnosťou. Merania spomalenia našou aplikáciou sa týkali aj nedávne odborné príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií 2019 6th International Conference on Advanced Control Circuits and Systems (ACCS) & 2019 5th International Conference on New Paradigms in Electronics & information Technology (PEIT) a 2020 Cybernetics & Informatics (K&I).

18/01/2021 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA STK

Aktualizovali sme tieto dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK:

07/01/2021 NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020

Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykonávali korektne a v súlade s predpismi, a tým prispieť k vyššej bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke. Veríme, že rovnaký cieľ s nami zdieľa podstatná časť prevádzkovateľov STK a technikov technickej kontroly. Prevenciu považujeme v porovnaní s represiou za omnoho účinnejší nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Preto sa dlhodobo snažíme metódy našej práce a odhalené nekalé praktiky niektorých technikov technickej kontroly komunikovať s odbornou verejnosťou. A to nielen pravidelnými prednáškami na školeniach a konferenciách, ale aj formou informačných dokumentov. Predmetom najnovšieho, ktorý sme na stránku pridali, sú najčastejšie porušenia predpisov pri meraní na valcových skúšobniach bŕzd v poslednom období.

04/01/2021 DO 24.01.2021 SÚ ŠKOLENIA A SKÚŠKY TECHNIKOV POZASTAVENÉ

Kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa doškoľovanie technikov technickej kontroly pôvodne plánované v termíne od 11.01.2021 presúva na nový, dosiaľ neurčený termín. Nový termín bude prihláseným účastníkom oznámený ihneď, akonáhle bude známy. Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby SR, z rovnakých dôvodov bolo až do 24.01.2021 predbežne zastavené vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

01/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 01.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 01.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

29/12/2020 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ TESTEKU CERTIFIKOVANÝ PODĽA ISO 27001

Mnohé z činností technickej služby podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vyžadujú narábanie s údajmi, informáciami a dátami. Na informačnej bezpečnosti nám preto záleží, čoho dôkazom je nedávna úspešná certifikácia nášho systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Po systémoch manažérstva proti korupcii a manažérstva kvality ide už o tretiu oblasť, pre ktorú sme získali certifikáciu podľa medzinárodnej normy.

23/12/2020 V OČAKÁVANÍ SNEHOVEJ NÁDIELKY

Želáme šťastné a veselé Vianoce a normálnejší a zdravší rok 2021!

22/12/2020 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK Č. 137/2018 Z. Z. A Č. 138/2018 Z. Z. - AKTUALIZOVANÉ

V zbierke zákonov boli zverejnené tieto nové vyhlášky

 • vyhláška MDV SR č. 403/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška MDV SR č. 404/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Z najdôležitejších zmien, ku ktorým prichádza, možno napríklad uviesť predĺženie lehôt technickej kontroly pravidelnej vozidiel kategórií Ta (traktory do 40 km/h), R3a a R4a (ťažšie prípojné vozidlá za traktory do 40 km/h). Po novom budú podliehať kontrolám v lehote každé 4 roky, dosiaľ podliehali v lehote do 4 rokov od prvého prihlásenia a následne každé 2 roky. Rovnako sa predĺži aj lehota emisných kontrol vozidiel kategórie Ta. Kontrola vozidiel týchto kategórií vykonaná do 31.12.2020 ostáva v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej. Zvyšné zmeny z novelizácie vyhlášky č. 137/2018 Z. z. nájdete v informačnom dokumente.

22/12/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách.

21/12/2020 ZÁSTUPCA TESTEKU MENOVANÝ DO FUNKCIE V CITA

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami organizačnej štruktúry medzinárodnej organizácie CITA bol zástupca TESTEKu menovaný do funkcie podpredsedu pre tematickú oblasť B - optimalizácia súčasného stavu zabezpečenia súladu vozidiel s predpismi (Topic Area Optimizing current vehicle compliance). Nová organizačná štruktúra CITA predpokladá celkovo 5 tematických oblastí, oblasť optimalizácie súčasného stavu zabezpečenia súladu vozidiel s predpismi zahŕňa pravidelné kontroly vozidiel, ich postupy a pri nich používané  skúšobné zariadenia, kontrolné položky podľa smernice 2014/45/EÚ, opatrenia proti manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti, cestné technické kontroly a plynový pohon vozidiel (LPG/CNG).

18/12/2020 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ

Podľa § 1 ods. 2 písm. r) vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2020 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.

18/12/2020 ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY A POSTUP PRI ZRUŠENÍ ZÁPISU ZVLÁŠTNEJ VÝBAVY

S účinnosťou od 01.01.2021 prichádza ku zmenám dvojice predpisov MDV SR pre technické kontroly. V prvom prípade ide o metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1), na stránku sme k tejto zmene pridali

Druhým novelizovaným metodickým pokynom je metodický pokyn č. 66/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom zvláštnej výbavy vozidla. Doň sa dopĺňa postup pre prípad zrušenia zápisu zvláštnej výbavy. Na stránku sme v súvislosti s ním pridali

15/12/2020 PREČO MÔŽU PO 01.01.2021 NASTAŤ PROBLÉMY S JAZDNOU SKÚŠKOU BŔZD

Od 01.01.2021 sa požiadavky na účinok bŕzd vozidiel síce nesprísňujú, napriek tomu očakávame, že v praxi môže prísť k problémom. Kvôli tomu, že sa zavádza automatizovaný prenos a zaznamenanie nameraného výsledku aj pri poslednej z metód kontroly bŕzd – pri jazdnej skúške. Pri ostatných metódach kontroly bŕzd, vykonávaných na valcovej skúšobni bŕzd, prišlo k zavedeniu automatického monitorovania priebehu a zaznamenávania všetkých meraných fyzikálnych veličín už v uplynulých rokoch. Jazdná skúška ostávala ako posledná z metód s výsledkom posudzovaným len technikom technickej kontroly, bez možnosti spätnej kontroly správnosti vyhodnotenia a bez ochrany proti nežiaducim manipuláciám. Žiaľ, ide o metódu kontroly, ktorá má fyzikálnymi zákonmi dané obmedzenia, a to v závislosti od adhéznych vlastností plochy, na ktorej sa vykonáva, čo dáva predpoklad vzniku ďalších problémov práve v zimnom období. Viac v našom novom článku z rubriky pre verejnosť.

15/12/2020 VÝMENA PEČIATOK PODĽA STARÉHO VZORU

Vážení obchodní partneri,

v nadväznosti na prechodné ustanovenia vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Vás upozorňujeme na platnosť starých vzorov pečiatok používaných pri technickej kontrole končiacu ku dňu 31.12.2020. Od 01.01.2021 je nevyhnutné, aby všetci technici stanice technickej kontroly používali výhradne pečiatky vyhotovené podľa platného vzoru odtlačku pečiatky, ktorý je uvedený v prílohe č. 8 k vyhláške č. 137/2018 Z. z. Odporúčame Vám skontrolovať si pečiatky, ktoré používate, a v prípade potreby objednať prostredníctvom CIS TK pečiatky (alebo len gumičky) podľa nového vzoru, pričom poradové číslo pečiatky musí zodpovedať kódu technika tak, ako je uvedený v CIS TK.

 

14/12/2020 NOVÝ METODICKÝ POKYN NA TECHNICKÉ KONTROLY ADR

Dňom 19.12.2020 nadobudne účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR), ktorým sa nahrádza doterajší metodický pokyn č. 57/2018 s obdobným predmetom. Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 57/2020  vrátane príloh (1, 2, 3, 4, 5, 67 a 8), ako aj informačný dokument s prehľadom zmien. 

14/12/2020 AKTUALIZÁCIA MOBILNEJ APLIKÁCIE MSTK PRE VÝKONOVO SLABšIE ZARIADENIA

Nová verzia mobilnej aplikácie mSTK (2.1.3) okrem iného obsahuje funkciu na zlepšenie chodu na výkonovo slabších mobilných zariadeniach, viac podrobností možno nájsť v informácii.

11/12/2020 OBMEDZENÁ PREVÁDZKA VÝDAJA TOVARU

Vážení obchodní partneri, z dôvodu vianočných sviatkov bude dňa 23.12.2020 prevádzka výdaja tovaru obmedzená, a to do 12:00. Od 28.12. do 31.12.2020 vrátane, nebudeme vydávať a zasielať tovar. Ak to však bude nevyhnutné na zabezpečenie chodu Vašej prevádzky, aj v tomto čase tovar pre Vás po telefonickej dohode na č. +421 911 565 905 pripravíme a odošleme, prípadne si ho budete môcť v dohodnutý čas u nás vyzdvihnúť osobne. Ďakujeme za pochopenie.

08/12/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.12.2020 (streda) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

27/11/2020 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2021

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2021.

25/11/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 30.11.2020 (pondelok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

24/11/2020 FAQ K TECHNICKÝM KONTROLÁM VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

Pridali sme dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky k technickým kontrolám pre vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých  vozidiel s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“).

20/11/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 07.12.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

16/11/2020 MOBILNÁ APLIKÁCIA MSTK PRI JAZDNEJ SKÚŠKE BŔZD

Od 01.01.2021 nebudú meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter naďalej spĺňať nové požiadavky dané prílohou č. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., preto budú musieť byť pri technických kontrolách nahradené nakalibrovaným mobilným zariadením s nainštalovanou aplikáciou mSTK s označením softvérovej verzie 2. V reakcii na otázky o správnom používaní mobilnej aplikácie mSTK pri jazdnej skúške bŕzd sme spracovali stručný informačný dokument. Meranie spomalenia je zatiaľ dostupné len v aktuálnej verzii mSTK pre operačný systém Android. Novú verziu s funkciou merania spomalenia pripravujeme aj pre operačný systém iOS, tá však, žiaľ, nebude k dispozícii skôr, ako na začiatku roka 2021. Používateľom mobilných zariadení s operačným systémom iOS preto odporúčame na preklenutie obdobia do uvoľnenia novej verzie mSTK pre iOS zvážiť zadováženie si aspoň jedného zariadenia so systémom Android a jeho následnú kalibráciu. Inak nebudú spĺňať požiadavku vyhlášky na vybavenie STK meradlom spomalenia.

09/11/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 19.11.2020 o 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

06/11/2020 AKTUALIZOVANÁ PREZENTÁCIA K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Aktualizovali sme prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmárske značky").

30/10/2020 ŠKOLILI SME TECHNIKOV CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

Odborné vzdelávanie zabezpečuje TESTEK nielen pre STK, ale aj pre technikov cestnej technickej kontroly PZ SR. Policajti, ktorí absolvovali náš septembrový kurz, práve prechádzajú skúškami z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly. Správu o nich zverejnilo aj ministerstvo dopravy na svojej facebookovej stránke.

 

23/10/2020 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO šKOLENIA

Po dohode s MDV SR presúvame základné školenie technikov technickej kontroly pôvodne plánované s termínom začiatku od 26.10.2020 na nový termín so začiatkom od 23.11.2020. Dôvodom sú komplikácie, ktoré by účastníkom školenia mohli vzniknúť v súvislosti s protiepidemickými opatreniami znižujúcimi mobilitu obyvateľstva v najbližších dvoch týždňoch. Prihlásení účastníci boli o zmene termínu informovaní.

23/10/2020 CESTA DO STK BUDE POVOLENÁ AJ POČAS „LOCKDOWNU“

Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 je aj počas nadchádzajúceho dvojtýždňového „lockdownu“ možno vykonať  v nevyhnutnom rozsahu cestu do prevádzky stanice technickej kontroly.

05/10/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 26.10.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

05/10/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 09.10.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

29/09/2020 OD 1.1.2021 Už LEN MOBILNÁ APLIKÁCIA NAMIESTO MERADLA SPOMALENIA

Pripomíname, že od 01.01.2021 v súčasnosti schválené meradlá spomalenia MAHA VZM 300 a Inventure XL Meter nebudú spĺňať nové požiadavky na meradlo spomalenia dané prílohou č. 1 vyhlášky 137/2018 Z. z., a budú musieť byť pri technických kontrolách nahradené nakalibrovaným mobilným zariadením s nainštalovanou aplikáciou mSTK. Viac informácií tu.

16/09/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 25.09.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/09/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ.

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

31/08/2020 AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ COVID-19 PRE šKOLENIA A SKÚšKY

Na bezpečnosti a zdraví účastníkov školení a skúšok organizovaných našou spoločnosťou nám záleží. Od 01.09.2020 nadobúdajú účinnosť viaceré nové opatrenia úradu verejného zdravotníctva, aktualizovali sme preto aj naše Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Okrem toho práve v týchto dňoch podstupujú všetci naši zamestnanci dobrovoľne RT-PCR testy na ochorenie COVID-19, aby sme tým opäť o čosi znížili riziko šírenia infekcie na našich podujatiach.

31/08/2020 NOVELIZÁCIE PREDPISOV - TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE, VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

S účinnosťou od 01.09.2020 prišlo k novelizácii dvojice metodických pokynov:

 • Metodický pokyn č. 44/2018 (úplné znenie po zmene) na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol  bol novelizovaný metodickým pokynom č. 46/2020. Zmena spočíva v tom, že pri technických kontrolách administratívnych sa zavádza možnosť vyznačiť inú lehotu platnosti kontroly oproti tej, ktorá bola vyznačené pri pôvodnej technickej kontrole pravidelnej, ak z dôvodu zmeny spôsobu používania vozidla došlo ku zmene lehoty technickej kontroly pravidelnej (napr., ak sa vozidlo začalo používať ako vozidlo taxislužby alebo výcvikové vozidlo v autoškole).
 • Metodický pokyn č. 42/2019 (úplné znenie po zmene) na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (tzv. vozidlá s „farmárskymi značkami“) bol novelizovaný metodickým pokynom č. 45/2020. Zmenou sa spresňujú formulácie týkajúce sa posudzovania výrobných štítkov týchto vozidiel a vybavenia zvláštnymi výstražnými svietidlami so svetlom oranžovej farby. Medzi dôvody na hodnotenie vozidla ako nespôsobilého sa dopĺňa prípad, ak ide o vozidlo kategórie PS, ktoré nie je poľnohospodárskym alebo lesným pracovným strojom samohybným (napr. pracovný stroj samohybný používaný na stavebné alebo iné účely). Dopĺňa sa tiež povinnosť uvádzať vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ na protokole o technickej kontrole.

03/08/2020 E-LEARNING SO ZľAVOU 80 % ZA VČASNÉ ZAPLATENIE FAKTÚR

Od 01.08.2020 sme spustili nový e-learningový internetový portál Webinár pre technické kontroly, zameraný na informácie o vykonávaní technických kontrol a o súvisiacich oblastiach. Účelom tohto nášho najnovšieho vzdelávacieho produktu je umožniť zamestnancom STK, predovšetkým technikom technickej kontroly, dobrovoľne sa vzdelávať v oblasti ich profesionálneho pôsobenia. Ide o doplnok k povinným školeniam podľa zákona č. 106/2018 Z. z., nie však o ich náhradu. Prístup prostredníctvom internetu a možnosť voľného výberu vzdelávacích videí z našej ponuky, ako aj času a počtu opakovaní ich prezerania, poskytujú tejto forme doplnkového vzdelávania maximálnu flexibilitu.
Bežná cena za každý začatý kalendárny mesiac používania webinára je podľa nášho platného cenníka 29,90 eur bez DPH na jednu STK, a to bez ohľadu na počet užívateľov a prístupov z danej STK. Našim zákazníkom z radov prevádzkovateľov STK však ponúkame možnosť získania zľavy 80 % z tejto ceny, ako odmeny za dôsledné dodržiavanie platobnej disciplíny. Viac informácií v liste.

31/07/2020 E-LEARNINGOVÝ PORTÁL PRE TECHNICKÉ KONTROLY OD 01.08.2020

Už dlhodobo sa okrem povinných školení technikov technickej kontroly alebo administratívnych pracovníkov STK snažíme poskytovať aj doplnkové nepovinné vzdelávanie v tejto a v súvisiacich oblastiach. Vďaka nášmu novému projektu – e-learningovému portálu Webinár pre technické kontroly – sa stáva tento typ našich služieb pre prevádzkovateľov alebo pracovníkov STK dostupnejším a flexibilnejším. Užívatelia webinára si budú môcť pozrieť prednášky a prezentácie zo školení technikov technickej kontroly a z iných našich vzdelávacích podujatí prostredníctvom internetu kdekoľvek a kedykoľvek. Obsah webinára priebežne dopĺňame, rozširujeme a aktualizujeme.

    

Webinár spúšťame od 01.08.2020, podrobnosti o zaregistrovaní sa a používaní možno nájsť v návode na používanie. Služba je spoplatnená podľa cenníka platného od 01.08.2020 a je určená výhradne pre oprávnené osoby technickej kontroly alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK a ich pracovníkov, iným subjektom nebude registrácia umožnená.

30/07/2020 V PLNENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK ZHORšILI

Sériu pravidelných polročných štatistických prehľadov uzatvárame výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 13.07.2020, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 11 overení tohto typu, z nich boli pri šiestich STK (55 % prípadov) zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.

Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 26 takýchto overení, z nich až na 23 STK (88 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v roku 2019 k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, práve naopak, situácia sa zhoršila. A to ako pri počiatočných overeniach, z nulového výskytu neplnení v roku 2019 na 55 % overovaných STK neplniacich podmienky v prvom polroku 2020, tak aj pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019 na 88 % v prvom polroku 2020.

30/07/2020 MOBILNÉ ZARIADENIE S APLIKÁCIOU MSTK Už MOžNO KALIBROVAť AKO MERADLO SPOMALENIA

Mobilné zariadenie s našou aplikáciou mSTK už možno kalibrovať a používať ako meradlo spomalenia pri technických kontrolách. Spoločnosti AST s.r.o. a Homola spol. s r.o. boli ministerstvom dopravy schválené ako odborne spôsobilé na ich kalibráciu. Podrobnejšie informácie tu.

29/07/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 28.08.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

22/07/2020 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. ZÁKONOM Č. 198/2020 Z. Z.

Dnes bol na stránke www.Slov-Lex.sk zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V zákone č. 106/2018 Z. z. sa ním okrem iného s účinnosťou od 01.07.2021 rušia kontrolné nálepky technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

22/07/2020 STAVEBNÉ PRACOVNÉ STROJE A "FARMÁRSKE ZNAČKY"

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej stránke informáciu k možnosti udelenia vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (prihlásenie na tzv. „farmárske značky“) stavebným pracovným strojom samohybným. Okrem iného z nej vyplýva, že „pre pracovné stroje samohybné používané na stavebné účely (napríklad šmykom riadený nakladač ZŤS UN 060/061, kolesový nakladač ZŤS UN-053/200/320/DH112/DH113 a podobne) alebo pre pracovné stroje samohybné používané na iné účely (napríklad zametací stroj, stroj na vodorovné značenie ciest a podobne)“ nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.

15/07/2020 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍNY ĎALšÍCH šKOLENÍ

MDV SR nám schválilo vypísanie termínov týchto školení v septembri a októbri:

 • základné školenie technikov technickej kontroly v termíne od 07.09.2020
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v termíne od 05.10.2020
 • rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 05.10.2020

Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termíne od 07.09.2020 do 09.09.2020, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 02.09.2020 až 04.09.2020. Viac informácií v sekcii školenia a skúšky našej stránky.

13/07/2020 ROZDIEL MEDZI OSVEDČENÍM A PROTOKOLOM O TECHNICKEJ KONTROLE

Podľa zákona zlepšujúceho podnikateľské prostredie zasiahnuté opatreniami proti epidémii COVID-19, ktorý NR SR schválila pred pár dňami, príde ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality s účinnosťou od 01.07.2021. V posledných dňoch sa ale v médiách objavili názory o údajnej zbytočnosti ďalšieho z dokladov, tentoraz má ísť o protokol o technickej kontrole. Radi by sme do diskusie prispeli stručným zhrnutím faktov o dvojici dokladov o technickej kontrole ostávajúcich po zrušení nálepiek – o osvedčení a protokole – v našom novom informačnom dokumente. Obávame sa totiž, že žiadne fakty dosiaľ v tejto veci verejne prezentované neboli, pričom oboznámenie sa s nimi považujeme za nevyhnutné na utvorenie si objektívneho názoru o potrebe jednotlivých dokladov.

13/07/2020 PROBLÉMY S PORUšOVANÍM PREDPISOV TECHNIKMI STK PRETRVÁVAJÚ AJ V ROKU 2020

Ďalšou oblasťou, ktorú v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2020 sme vykonali dozor nad 27 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali vybrané technické kontroly celkovo 98 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 165 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Na svedomí ich malo 46 technikov technickej kontroly, teda necelá polovica (47 %) z kontrolovaného počtu. K porušeniam prišlo na 18 STK, čo predstavuje až 67 % z kontrolovaných STK.

Veľká väčšina zistených porušení predpisov (68 %) sa týkala manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Ďalších 21 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy. Približne 10 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla alebo ich nesprávne hodnotenie. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie. Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.

Oproti výsledkom odborného dozoru za rok 2019, kedy sme zistili závažné porušenia predpisov až na 76 % kontrolovaných STK, sme tak zaznamenali mierne zlepšenie. Je však zjavné, že problémy s porušovaním predpisov technikmi na veľkej časti STK naďalej pretrvávajú. Pozitívom môže byť, že spomedzi technikov boli zistené závažné porušenia len u necelej polovice. Podiel tých poctivých bol síce o málo, ale predsa len väčší. Vo viacerých prípadoch sme na kontrolovaných STK narazili na situáciu, kedy len malá časť ich technikov vykonávala kontroly nekalým spôsobom. Niekedy šlo iba o jedného alebo dvoch problematických technikov danej STK. To nám dáva dôvod domnievať sa, že zďaleka nie všetci technici technickej kontroly považujú porušovanie predpisov za štandard, a tým azda aj istú nádej na zlepšenie situácie.

10/07/2020 BILANCIA SKÚšOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2020

Ako všetko ostatné, aj harmonogram školení a skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly narušila v prvom polroku tohto roka epidémia ochorenia COVID-19. Zvýšeným úsilím všetkých zainteresovaných, a to nielen pracovníkov našej spoločnosti, ale aj skúšobných komisárov ministerstva dopravy a výstavby, sa postupne darí dohnať zameškané. S účinnosťou od januára 2020 okrem toho prišlo k zásadnej zmene zákona č. 106/2018 Z. z., vďaka ktorej získali skúšaní na skúškach technikov technickej kontroly jeden opravný termín navyše. Menej príjemným vedľajším dôsledkom je nárast celkového počtu skúšok.

Po novom teda platí, že ak skúšaný nevyhovel z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže ju opakovať najviac dvakrát. Ako sa to prejavilo na výsledkoch, vidno na nasledujúcich diagramoch.

Prvej skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 101 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Z nich 61 % uspelo na prvý raz. Ďalších 31 % uspelo na druhý alebo tretí raz. Na tretej skúške, teda už bez šance na reparát, neuspeli celkovo traja (3 %). Oproti roku 2019, kedy mali skúšaní k dispozícii len jeden opakovaný termín a podiel neúspešných bez možnosti opravy predstavoval až 14 %, sú výsledky pochopiteľne lepšie.

Po doškoľovaní na predĺženie platnosti kvalifikácie sú výsledky skúšok dlhodobo dobré. Len málokedy sa stávalo, že by technik technickej kontroly o svoju kvalifikáciu kvôli neúspechu na tomto type skúšky prišiel. V roku 2019 bola miera neúspešnosti 3 %. Po zvýšení počtu opakovaných skúšok sa ju podarilo v prvom polroku 2020 zredukovať na nulu. Z 96 účastníkov si tak udržali kvalifikáciu všetci, 89 % z nich to zvládlo na prvý raz, 9 % na druhý a novozavedený tretí pokus museli využiť dve percentá technikov.

10/07/2020 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V AUGUSTE 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 24.08.2020 do 04.09.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

02/07/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.07.2020 (piatok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

01/07/2020 AJ TESTEK PODPORIL PROJEKT SLOVENSKÉHO AUTONÓMNEHO AUTA

Projekt slovenského autonómneho auta Strojníckej fakulty STU Bratislava a spoločnosti Siemens, ktorý sa v posledných dňoch objavil v článkoch vo viacerých médiách (napr. na zive.sk alebo na pravda.sk), podporil aj TESTEK. Z meraní bŕzd na tomto zaujímavom vozidle v našom školiacom a vývojom pracovisku v decembri 2019 pochádza aj fotografia na titulke našej stránky.

01/07/2020 HISTORICKÝM ALEBO šPORTOVÝM VOZIDLÁM NIE JE MOžNÉ UDELIť OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

MDV SR zverejnilo na svojej stránke informáciu o tom, že historickým alebo športovým vozidlám nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla.

30/06/2020 ZMENA KATEGÓRIE VOZIDLA Z O NA RA

Na základe konzultácie s ministerstvom dopravy sme pripravili informačný dokument ku zmene vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra. Túto zmenu a súvisiacu technickú kontrolu možno vykonať aj na vozidle, ktoré bolo pôvodne schválené ako vozidlo kategórie O. Ak na vozidle neprišlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene, nepôjde o prestavbu vozidla, ale iba o tzv. „inú technickú zmenu“. Pri tejto príležitosti sme aktualizovali aj náš starší dokument FAQ o označení vozidiel na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

23/06/2020 SPRÍSTUPNENÉ MERANIE SPOMALENIA V APLIKÁCII MSTK

Našu mobilnú aplikáciu mSTK sme doplnili o funkciu zabezpečujúcu meranie brzdného účinku vozidla jazdnou skúškou, podrobnejšie informácie možno nájsť v informačnom dokumente a v aktualizovanom návode na obsluhu. Vďaka novej funkcii bola aplikácia mSTK ministerstvom dopravy schválená na používanie informačného systému technických kontrol ako náhrady dosiaľ na STK používaného klasického meradla spomalenia (decelerometra).

22/06/2020 MANUÁL PRE NOVOVZNIKAJÚCE STK

V roku 2018 prišlo nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. k čiastočnému uvoľneniu pravidiel regulácie siete STK a tým ku vzniku voľných miest na zriadenie nových STK v mnohých okresoch Slovenska. Noví držitelia povolení na zriadenie STK majú podľa zákona lehotu troch rokov na prípravu všetkého potrebného. Niekoľkým sa síce podarilo novú STK zriadiť už skôr, otvorenie a rozbeh väčšiny z tejto vlny rozširovania siete STK však očakávame až v druhej polovici tohto roka alebo v budúcom roku. Na pomoc prevádzkovateľom rozbiehajúcich sa STK sme pripravili informačný dokument s názvom „Čo spraviť po počiatočnom overení STK pred jej otvorením“. Spolu s inými užitočnými informáciami pre prevádzkovateľov STK ho možno nájsť v sekciách Pre STK“ – „Informácie technickej služby“ alebo „Overovanie STK a odborný dozor“.

22/06/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.06.2020 (štvrtok) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.
Hygienické opatrenia, za ktorých usporadúvame v súčasnej situácii naše školenia, možno nájsť tu.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

19/06/2020 KÓPIE TALIANSKYCH OE PRI JEDNOTLIVO DOVEZENÝCH VOZIDLÁCH

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu ku kópiám talianskych osvedčení o evidencii predkladaným pri kontrolách v súvislosti s jednotlivo dovážanými vozidlami.

Okrem iného z nej vyplýva, že kópiu s originálnym záznamom o odhlásení vozidla na vývoz (export) vo forme nalepeného kupónu nie je možné pri technickej kontrole akceptovať.

19/06/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 10.08.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

16/06/2020 ZMENA KONTROLNÝCH POLOžIEK SKUPINY 6 (PODVOZOK A PRÍSLUšENSTVO)

Metodickým pokynom č. 35/2020 bol zmenený metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6). Úplné znenie po zmene možno nájsť tu. Zmena spočíva v úprave lehoty na inšpekciu plynovej nádrže na skvapalnený zemný plyn LNG.

15/06/2020 ZRUšENÝ BOL LEN NÚDZOVÝ STAV, MIMORIADNA SITUÁCIA COVID-19 NAĎALEJ TRVÁ

Uplynutím dňa 13.06.2020 vláda SR ukončila núdzový stav. Prechodné ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z. súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré doň boli doplnené zákonom č. 90/2020 Z. z., však naďalej ostávajú účinné. Sú totiž viazané na tzv. „krízovú situáciu“, ktorá je definovaná ako „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Mimoriadna situácia zatiaľ platí na území SR naďalej, preto sú stále účinné okrem iného aj tieto opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 90/2020 Z. z.:

 • platnosť technickej kontroly pravidelnej (aj emisnej kontroly pravidelnej), ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace
 • platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
 • platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov,
 • platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace,
 • pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • v období počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly.

11/06/2020 APLIKÁCIA MSTK ZMIENENÁ V AKTUALITÁCH FEI STU V BRATISLAVE

O aplikácii mSTK, ktorú na použitie pri technických kontrolách vyvíjame spoločne s Ústavom automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, sa píše v článku na internetovej stránke fakulty ako o posune STK k smart riešeniam.

05/06/2020 INFORMÁCIA MDV SR K LEHOTE PLATNOSTI TK A EK VOZIDIEL TAXISLUžBY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehote platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej vozidiel evidovaných ako vozidlá taxislužby. Uvádza sa v nej okrem iného toto:

„Celoštátny informačný systém technickej kontroly a celoštátny informačný systém emisnej kontroly je prepojený s Jednotným informačnom systémom v cestnej doprave (JISCD), v ktorom sa evidujú vozidlá taxislužby (vozidlá zaevidované v koncesiách na výkon taxislužby). Preto akékoľvek vozidlo, ktoré je evidované v JISCD ako vozidlo taxislužby, má automaticky celoštátnym informačným systémom technickej kontroly a celoštátnym informačným systémom emisnej kontroly skrátenú platnosť technickej kontroly a skrátenú platnosť emisnej kontroly na jeden rok.

Ak prevádzkovateľ taxislužby prestal používať dané vozidlo pri výkone taxislužby a nepožiadal o jeho vymazanie z koncesie na výkon taxislužby, pričom takéto vozidlo mohlo byť následne aj predané ďalšej osobe, tak takéto vozidlo je naďalej vedené v systéme JISCD ako vozidlo taxislužby a pri najbližšej technickej kontrole a emisnej kontrole bude platnosť technickej kontroly skrátená na jeden rok.

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný požiadať okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii. Ak nový (súčasný) prevádzkovateľ vozidla nevie, kto bol prevádzkovateľom taxislužby, o vykonanie zmeny vo vozidlách, ktoré sú zapísané v koncesii, môže požiadať priamo okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, aj samotný nový prevádzkovateľ vozidla.“

04/06/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.06.2020 (streda) od 10:00 do 11:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

01/06/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 03.06.2020 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

29/05/2020 ČÍTANIE OBD PRI TK NA SLOVENSKU ZMIENENÉ V CITA NEWSRELEASE

V májovom čísle spravodajcu CITA NewsRelease (na str. 10), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla informácia o automatizovanom čítaní chybových kódov palubnej diagnostiky OBD ako súčasti technických kontrol na Slovensku od 01.01.2020. Ide o jeden z výsledkov dlhodobej spolupráce TESTEKu s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU vo výskume a vývoji, ktorý sa prednedávnom úspešne podarilo zaviesť do praxe, a vzbudzuje ohlas a záujem aj v zahraničí.

28/05/2020 PREZENTÁCIE K VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A KU KATEGORIZÁCII

V reakcii na časté otázky technikov technickej kontroly sme na stránku pridali prezentáciu ku kontrolám vozidiel s obmedzenou prevádzkou (tzv. "farmárske značky") a schémy rozdelenia vozidiel na kategórie.

28/05/2020 VZORY OSVEDČENÍ O EVIDENCII A DOKLADOV O TK/EK šTÁTOV EÚ

Európska komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ zostavila a na internete sprístupnila databázu so vzormi osvedčení o evidencii vozidieldokladov o kontrole technického stavu jednotlivých členských štátov.

26/05/2020 ŠKOLENIE V ČASE COVID-19

V čase mimoriadnych opatrení kvôli epidémii Covid-19 sme na provizórnu prednáškovú miestnosť upravili aj halu nášho školiaceho strediska. Väčší priestor umožňuje dodržať predpísané dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi. Zrozumiteľnosti výkladu prednášajúceho v rozľahlejšom a hlučnejšom priestore pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia. Viac o našich aktuálnych hygienických opatreniach na školeniach a skúškach nájdete tu.

25/05/2020 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 15.06.2020 do 26.06.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.  musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom štvrťroku 2019 uspelo na skúške 94,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 36,40 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

25/05/2020 ĎALŠIE TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

V dňoch 28.05., 29.05., 04.06. a 05.06.2020 (štvrtok a piatok tento i budúci týždeň) sa bude konať ďalší turnus školení administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení je maximálny počet účastníkov na jednom termíne 3 osoby.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

Aktualizácia: Doplnili sme termíny v prvý júnový týždeň.

22/05/2020 INFORMÁCIA K POVOľOVANIU VÝNIMIEK NA WEBE MDV SR

MDV SR aktualizovalo informácie na svojej webovej stránke o povoľovaní výnimiek z technických požiadaviek na vozidlá. Po novom možno návrh na povolenie výnimky podať aj elektronicky prostredníctvom jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD).

22/05/2020 INFORMÁCIA K PREKLADOM V ELEKTRONICKEJ FORME NA WEBE MDV SR

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k možnosti predkladať okresnému úradu preklady do štátneho jazyka pri jednotlivo dovážaných vozidlách v listinnej aj v elektronickej podobe.

Aktualizácia: Preklad v elektronickej podobe je možné predložiť aj pri technickej kontrole v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom. Preklad musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

21/05/2020 ZMENY TERMÍNOV PLÁNOVANÝCH šKOLENÍ

MDV SR schválilo zmeny termínov plánovaných školení:

 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 15. až 17.04.2020 sa uskutoční od 25. do 27.05.2020,
 • doškoľovací kurz pôvodne plánovaný v termíne 08. až 10.06.2020 sa uskutoční od 01. do 03.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 20. do 30.04.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 15. do 26.06.2020,
 • základné školenie pôvodne plánované s teoretickou časťou v termíne od 25.05. do 05.06.2020 sa uskutoční s teoretickou časťou v termíne od 13. do 24.07.2020.

Žiadatelia zaradení do školení budú informovaní o podrobnostiach listom.

14/05/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA KONTROLY BŔZD

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

Metodické pokyny nadobúdajú účinnosť 15.05.2020.

Aktualizácia: Doplnili sme informačný dokument s prehľadom zmien.

13/05/2020 UPOZORNENIE K PREDKLADANIU PREKLADOV PRI TK V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Na žiadosť MDV SR pripomíname, že podľa § 46 ods. 3 písm. b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov je pri technickej kontrole vykonávanej v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom potrebné predložiť úradne osvedčený preklad osvedčenia o evidencii (ak je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku), pričom platí, že „pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii“. Tzv. „harmonizované osvedčenie o evidencii“ a jeho časti sú definované v prílohe č. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z. Informácia k predkladaniu prekladov je aj na internetovej stránke MDV SR.
MDV SR zaznamenalo v poslednej dobe sťažnosti týkajúce sa prípadov, kedy technik technickej kontroly pri takejto technickej kontrole preklad nevyžadoval, hoci predložené „harmonizované osvedčenie o evidencii“ obsahovalo texty aj v častiach nepodliehajúcich harmonizácii, ako sú napríklad výnimky z povinnosti plniť predpísané podmienky. Takýto postup je v rozpore s platnými predpismi. Preklad nie je potrebné predkladať iba v prípadoch, ak „harmonizované osvedčenie o evidencii“ neobsahuje žiadne neharmonizované záznamy.

07/05/2020 PREZENTÁCIA O DOPADOCH COVID-19 NA TECHNICKÉ KONTROLY

Na stránku sme pridali prezentáciu o dopadoch epidémie COVID-19 na technické kontroly na Slovensku v anglickom jazyku, ktorá odznela na včerajšom medzinárodnom internetovom seminári o vplyve súčasnej krízy na kontroly vozidiel vo svete. Zdá sa, že podobne, ako v iných oblastiach, je slovenská situácia v porovnaní so zahraničím lepšia. Dopady krízy v mnohých viac zasiahnutých štátoch sú aj v oblasti technických kontrol horšie, zahŕňajú dlhšie obdobia núteného uzatvorenia STK, prísnejšie hygienické opatrenia alebo výraznejšie poklesy počtu kontrol.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel