Menu

NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ
Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly...
LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021
Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby tech...
FB

KONTAKT / KONTAKTNÉ OSOBY

 

  Sekretariát a distribúcia tovaru
   
  Iveta Molnárová
  vedúca sekretariátu a odborná referentka
tel.: +421 2 546 51 311
mobil: +421 911 565 025
e-mail: iveta.molnarova@testek.sk
činnosti: administratíva a fakturácia, registratúra, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek, pečiatok a ostatných druhov tovaru, evidencia, inventarizácia, skartácia
   
  Antónia Štyndlová
  odborná referentka
tel.: +421 2 546 51 311
mobil: +421 911 565 905
e-mail: antonia.styndlova@testek.sk
činnosti: administratíva a fakturácia, registratúra, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek, pečiatok a ostatných druhov tovaru, evidencia, inventarizácia, skartácia
   

 

  Informačné systémy a elektronické spracovanie dát
   
  Ing. Miroslav Dedinský
  pracovník IT
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 925
e-mail: miroslav.dedinsky@testek.sk
činnosti: celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, správa webstránky, školenia administratívnych pracovníkov
   
  Matej Motus
  pracovník IT
tel.: +421 2 546 51 313
mobil: +421 911 565 922
e-mail: matej.motus@testek.sk
činnosti: celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, správa webstránky, evidencia STK a oprávnených osôb
   
  Michal Poslušný
  manažér IT
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 986 246
e-mail: michal.poslusny@testek.sk
činnosti: vedenie oddelenia informačných technológií a elektronického spracovania dát, celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, celoštátny informačný systém cestnej technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia,

 

  Školenia a skúšky technikov technickej kontroly
   
  Bc. Olja Slaviková
  manažérka vzdelávania
mobil: +421 911 565 903
e-mail: olja.slavik@testek.sk
činnosti: vzdelávanie (školenia) a skúšky technikov technickej kontroly, evidencia odborne spôsobilých osôb
   
  Bc. Soňa Sztranyovszká
  odborná referentka vzdelávania
mobil: +421 911 565 141
e-mail: sona.sztranyovszka@testek.sk
činnosti: vzdelávanie (školenia) a skúšky technikov technickej kontroly, evidencia odborne spôsobilých osôb

 

  Overovanie vhodnosti meradiel a spôsobilosti osôb na kalibráciu
   
  Ing. Juraj Matej, PhD.
  pracovník overovania vhodnosti meradiel a spôsobilosti osôb na kalibráciu zariadení
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 926
e-mail: juraj.matej@testek.sk
činnosti: skúšky vhodnosti meradiel a zariadení pre technické kontroly, overovanie spôsobilosti osôb na kalibráciu zariadení

 

  Spracovanie návrhov metodík
   
  Ing. Miroslav Šešera
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 546 51 313
mobil: +421 911 246 216
e-mail: miroslav.sesera@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii - metodiky kontroly brzdovej sústavy, náprav, kolies, pneumatík, zavesenia náprav a položiek súvisiacich so životným prostredím, metodiky kontroly historických vozidiel
   
  Ing. Peter Ondrejka
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 546 51 313
mobil: +421 911 565 928
e-mail: peter.ondrejka@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly osvetlenia a svetelnej signalizácie
   
  Ing. Pavol Vincek
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 546 51 313
mobil: +421 911 565 035
e-mail: pavol.vincek@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly riadenia a ostatného vybavenia vozidiel
   
  Ing. Róbert Borsig
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 125
e-mail: robert.borsig@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly výhľadu z miesta vodiča, podvozku s príslušenstvom a vozidiel ADR
   
  Ing. Juraj Matej, PhD.
  manažér pre výskum a vývoj, pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 926
e-mail: juraj.matej@testek.sk
činnosti: koordinácia výskumu a vývoja v oblasti kontroly vozidiel, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly autobusov
   
  Ing. David Bulava
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
mobil: +421 911 565 406
e-mail: david.bulava@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel

 

  Overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Ing. Tomáš Mäsiar
  Vedúci oddelenia, inšpektor
mobil: +421 911 565 901
e-mail: tomas.masiar@testek.sk
činnosti: Vedúci oddelenia overovania a inšpektor                                                                                                                                               
   
  Ing. David Bulava
  inšpektor
mobil: +421 911 565 406
e-mail: david.bulava@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Tomáš Guráň
  Inšpektor
mobil: +421 911 565 945
e-mail: tomas.guran@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Ing. Boris Budinský
  pracovník v zácviku
mobil: +421 911 565 070
e-mail: boris.budinsky@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol

 

  Odborný dozor nad vykonávaním technických kontrol a kalibrácií zariadení STK
   
  Mgr. Ing. Jaroslav Olexa
  vedúci oddelenia odborného dozoru, technický manažér oddelenia, kontrolór
mobil: +421 903 648 732
e-mail: jaroslav.olexa@testek.sk
činnosti: odborný dozor, asistencia štátnemu odbornému dozoru, vybavovanie podnetov na porušenia predpisov pri technických kontrolách, činnosti etického kancelára podľa etického kódexu

 

  Systém riadenia podľa ISO 17020 / Etický kancelár spoločnosti
   
  Ing. Peter Hron
  manažér riadenia inšpekčného útvaru
tel.: +421 2 635 30 260
mobil: +421 911 565 015
e-mail: peter.hron@testek.sk
činnosti: systém riadenia podľa ISO 17020                                                                                                                                                        
   
  Andrej Hron
  pracovník inšpekčného útvaru / etický kancelár
mobil: +421 911 565 906
e-mail: andrej.hron@testek.sk
činnosti: systém riadenia podľa ISO 17020

 

  Ekonomické oddelenie
   
  Ing. Jarmila Nosáľová
  Ekonómka
tel.: +421 2 546 51 312
mobil: +421 911 565 907
e-mail: jarmila.nosalova@testek.sk
činnosti: ekonomická správa záväzkov a pohľadávok spoločnosti, cash-flow, finančný kontroling a reporting                                                 

 

  Vedenie a predstavenstvo spoločnosti
   
  Ing. Marián Rybianský
  riaditeľ a predseda predstavenstva
tel.: +421 2 635 30 259
mobil: +421 904 555 890
e-mail: marian.rybiansky@testek.sk
činnosti: vedenie spoločnosti, vedenie inšpekčného útvaru (zahŕňa oddelenie overovania a oddelenie odborného dozoru), technického a vzdelávacieho oddelenia
   
  Dipl.-Ing.(FH) Ladislav Jelinek
  člen vedenia a člen predstavenstva
mobil: +421 917 470 059
e-mail: ladislav.jelinek@testek.sk
činnosti: vedenie spoločnosti, plánovanie a kontroling, certifikácia, fakultatívne odborné vzdelávanie
   

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel