Menu

NOVINKY

TLAČ ÚDAJOV Z TACHOGRAFU VDO DTCO
Spoločnosť TAMEX nám poskytla na zverejnenie pre technikov technickej kontroly postup pre tlač údajov z tachografu VDO DTCO.…...
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7
Na webovú stránku sme pridali súhrn najdôležitejších zmien po poslednej novelizácii metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné polož...
FB

ZRUŠENÉ / KONTROLNÉ ÚKONY SKUPINY 100 (IDENTIFIKÁCIA)

 

  • Kontrolné úkony skupiny 100 - Metodický pokyn č. 70/2011, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa identifikácie vozidla a posudzovania odchýlok od schváleného vyhotovenia vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel, zverejnené v čiastke 1/2012 Vestníka MDVRR SR s účinnosťou od 01.02.2012
    • Metodický pokyn č. 34/2014, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 70/2011 zo dňa 01.02.2012, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa identifikácie vozidla a posudzovania odchýlok od schváleného vyhotovenia vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel
    • Metodický pokyn č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 70/2011 v znení metodického pokynu č. 34/2014
  • Úplné znenie metodického pokynu č. 19/2009 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN na vozidle v znení metodických pokynov č. 31/2009 a č. 49/2010 
  • Metodický pokyn č. 2/2014 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN na vozidle

       Ďalšie informácie: 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2023, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel