NOVINKY

MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
Najbližšie základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.05.2021. Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v termí...
PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-19
V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 sa od 06.03.2021 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267, na základe...
NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021
13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva d...
FB

ZOZNAM STK


Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

BartalosAuto s.r.o.
Padáň 305, Padáň

2014

+421905455977
bartalosauto@gmail.com

OA, NA

N

AC

BRANDCENTRUM s. r. o.
Senecká cesta 18/a, Šamorín

2013

+421907454484
stk@brandcentrum.sk

OA, NA

N

C

DELIFE s. r. o.
Františka Hečku 32, Hrnčiarovce nad Parnou

2075

+421335531264
originalitatrnava@zoznam.sk

OA, NA

N

C

DELIFE s. r. o.
Hlavná 60,Dunajská Streda

2015

+421911999446
stkds@delife.sk

OA, NA

N

AC

DELIFE s.r.o.
Dolná Streda 1040, Dolná Streda

2023

+421905230733
stkdolnastreda@delife.sk

OA, NA

N

AC

Easy Check, s.r.o.
Farárske 5883/27, Trnava

2078

+421908731178
trnava.stk@gmail.com

OA, NA

N

AAC

HÍLEK group a.s.
Kostolné Kračany 446, Kostolné Kračany

2012

+421918707707
stk.ds@hilek.sk

OA, NA

N

AC

HÍLEK group a.s.
Bratislavská 7661/175, Piešťany

2042

+421917707706
stk.pn@hilek.sk

OA, NA

N

AC

HÍLEK STK Senica, s.r.o.
Vajanského 24, Senica

2052

+421346512678
stk.se@hilek.sk

OA

N

A

Ing. Alojz Majeský MV - STK
Žilinská 112, Piešťany

2041

+421337740562
mv-stk@mv-stk.sk

OA, NA

N, S

C

Ing. Dezider Klempa - Autocentrum
Masníkovo 57, Lehnice

2011

+421315543006

OA, NA

N

AC

Jozef Beňo, s.r.o.
Kollárová 27, Červeník

2076

+421337341414
STK-cervenik@azet.sk

OA, NA

N

C

PH, spol. s r.o.
Železničná 329/21, Senica

2051

+421346942654

NA

N, S

B

S.T.K. SLOVAKIA, s.r.o.
Abrahámska 1344, Sládkovičovo

2021

+421317841245
stkslovakia@stkslovakia.sk

OA, NA

N, S

AC

STK Hlohovec s.r.o.
Mierová 24, Hlohovec

2031

+421337301237
stkhlohovec@stkhlohovec.sk

OA

N

A

STK Racing, s.r.o.
Ul. Kpt. Nálepku 49, Galanta

2022

+421948325500
stk@stk-racing.sk

OA, NA

N

AC

STK SENICA s.r.o.
Priemyselná 278, Senica

2053

+421911791471
novastksenica@gmail.com

OA, NA

N

C

STK Skalica, s.r.o.
Dr. G. Schaefflera 10, SKALICA

2061

+421346601291, +421346601292
stkucto@ehs.sk

OA, NA

N

C

STK Trnava, s.r.o.
Nitrianska 1, Trnava

2072

+421905921640, +421335536847
kollar@autocomodex.sk

OA

N

A

STK-EK s.r.o.
Mikovíniho 6, Trnava

2077

+421940507060
viliam.slavik@gmail.com

OA, NA

N

C

TS-VPP, s.r.o.
Svätojánska 8, Holíč

2062

+421346683161
stkholic@gmail.com

OA, NA

N

C

_Alžbeta Časná STK - ZRUŠENÉ oprávnenie 16.októbra 2013
Františka Hečku 32, Hrnčiarovce n. Parnou

2073


OA

N

_Jozef BEŇO - ZRUŠENÉ oprávnenie 7.marca 2014
Kollárova 27, Červeník

2074


OA

N

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel