NOVINKY

NÁVŠTEVA KOLEGOV Z RAKÚSKA
Minulý týždeň nás navštívili kolegovia z Úradu zemskej vlády rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung)...
VÝSLEDKY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2022
Predmetom ďalšieho zo série štatistických prehľadov sú výsledky našich inšpekcií STK v roku 2022. Oproti roku 2021 prišlo pri dodržiavaní predpisov te...
ZASADANIE CITA TOPIC AREA E VEDENÉ ZÁSTUPCOM TESTEKU
Minulý týždeň sa v Prištine (Kosovo) uskutočnilo zasadanie medzinárodnej organizácie pre kontroly vozidiel CITA pre tematickú oblasť E – kvalita, vzde...
FB

ZOZNAM STK


Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

Typy
Liniek

AUTOPREVENT, s.r.o.
Čerenčianska 1912, Rimavská Sobota

6091

+421475633769
stkrs02@gmail.com

OA, NA

N

AAC

BENZ CORTO GAS, spol. s r.o.
Belianska 2, Banská Štiavnica

6021

+421456722919
stk.bs@centrum.sk

OA, NA

N

C

D.K.C., s.r.o.
Balkán 53, Zvolen

6118

+421455369410,045/5552620
stk@dkc.sk

OA, NA

N

AC

DEKRA Slovensko s.r.o.
Zvolenská cesta 59, Banská Bystrica

6011

+421484139917
stk.b.bystrica@dekra.com

OA, NA

N, R, S

AAB

DMS Slovakia s.r.o.
Mlynská 1136/28, Kalinovo

6073

+421910777577
stk.kalinovo@gmail.com

OA, NA

N

C

DONIVO STK s.r.o.
Sládkovičova 27/A, Banská Bystrica

6013

+421484161444
donivostk@donivostk.sk

OA, NA

N, S

AC

Freus s.r.o.
Lučenská 1053, Veľký Krtíš

6102

+421473812046
objednavky@freus.sk

OA, NA

N

AC

MT Control s. r. o.
Cukrovarská 5890, Rimavská Sobota

6095

+421905865375
slovakova@mtcontrol.sk

OA, NA

N

C

MTK PLUS s.r.o.
Stožok 424 Stožok

6042

+421918111131
prijem@stkdt.sk

OA, NA

N

AC

MxA Slovakia, s.r.o.
Továrenská 3526, Poltár

6072

+421910985402
stkpoltar@mxa.sk

OA, NA

N

C

NIGOL s.r.o.
Priemyselná ulica 10, Banská Bystrica

6014

+421483211864
info@stknigol.sk

OA, NA

N, R

AC

PAKAVOZ s.r.o.
Bystrická 1521, Žarnovica

6121

+421911601025
prijem@pakavoz.sk

OA, NA

N

C

PAKAVOZ s.r.o.
Priemyselná 628, Ladomerská Vieska

6136

+421940458458
prijem@stksadzh.sk

OA, NA

N

C

REALTHERM Rožňava s.r.o.
Mierová 2052/306, Tornaľa

6082

+421945506070
info@stktornala.sk

OA, NA

N

AC

RSNET s.r.o.
Školská 5214/38A, Rimavská Sobota

6092

+421472388111,0911/669922
info@stkrs.sk

OA, NA

N

C

SAO STK, spol. s r.o.
Podjavorinskej 8, Lučenec

6061

+421474333365
stk.lucenec@gmail.com

OA

N

A

SDTK, s.r.o.
Slovenské Ďarmoty 258, Slovenské Ďarmoty

6103

+421475591280
popjak.sdtk@gmail.com

OA, NA

N

C

St.Te.Ko.spol. s r.o.
Sídlisko 1183 (areál SAD), Detva

6041

+421455410666

OA, NA

N

C

St.Te.Ko.spol. s r.o.
Mikušovská 5606/17/A, Lučenec

6062

+421474511691
sttekosro@gmail.com

OA, NA

N

AC

STK AC car s.r.o.
Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom

6135

+421456727120
stk@stkziar.sk

OA, NA

N

AC

STK BREZNO, s.r.o.
Cesta osloboditeľov 2826/10B, Brezno

6031

+421486122513
stkbrezno@post.sk

OA, NA

N

AC

STK LC, s.r.o.
Zvolenská cesta 36, Lučenec

6063

+421908833993
info@stklc.sk

OA, NA

N

C

STK ZVOLEN s.r.o.
Lieskovská cesta 24, Lieskovec

6114

+421455320384
stk.zvolen@gmail.com

OA, NA

N, S

AC

STK-Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285, Ladomerská Vieska

6133

+421456738581
stk@impa.sk

OA

N

A

STK. A.J.P. s.r.o.
Stráž 11, Zvolen

6116

+421455402028
prijem.straz@stkzvolen.sk

OA

N

A

Svetozár Slamka STK
Nová Hora 2064, Krupina

6051

+421455522086
jslamka8@gmail.com

OA, NA

N

C

Topaz, s.r.o.
Teplická ulica 254, Jelšava

6081

+421584482464

OA, NA

N

C

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová

6015

0850221400
stk.sk@tuvsud.com

OA, NA

N

AC

_AdeNet, s. r. o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 13.júla 2010
Továrenská 3526, Poltár

6071


OA

N

_Agrochemický podnik, s.r.o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 30.novembra 2013
Lučenecká ulica, Veľký Krtíš

6101


OA

N

_Donivo-MKD s.r.o. - ZRUŠENÉ oprávnenie 14. decembra 2007
Sládkovičova 27/A, Banská Bystrica

6012


OA, NA

N

_Ing. Tibor Krajči - STANICA TECHNICKEJ KONTROLY - ZRUŠENÉ oprávnenie 27.mája 2009
Balkán 53, Zvolen

6112


OA

N

_Ján VANKA - AC CAR - ZRUŠENÉ oprávnenie 17.októbra 2013
Priemyselná 47, Žiar nad Hronom

6134


OA

N

_MxA Slovakia, s.r.o. ZRUŠENÉ oprávnenie 4. septembra 2020
Sobôtka VII/34, 979 01, Rimavská Sobota

6094


OA, NA

N

_Pohronská dopravná spoločnosť Žiar nad Hronom, s.r.o.ZRUŠENÉ oprávnenie 29.septembra 2022
Ladomerská Vieska 628, Ladomerská Vieska

6132


OA, NA

N

C

_Tatiana Sedliaková - ZRUŠENÉ oprávnenie 3.októbra 2007
Priemyselná 1, Žiar n. Hronom

6131


OA

N

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2023, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel