Menu

NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ
Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly...
LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021
Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby tech...
FB

NOVINKY / LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021 (2021-11-08)

08/11/2021 LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021

Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. Kým pre oprávnené osoby zriaďované už podľa tohto zákona platila povinnosť zaviesť protikorupčné manažérstvo hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti, prevádzkovatelia starších pracovísk mali túto povinnosť odloženú do 20.11.2021. Ako sa uvádza v § 170 ods. 18 zákona, ak oprávnená osoba zriadená podľa starších predpisov nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu, teda okresnému úradu v sídle kraja, do 20.11.2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel