Menu

NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021
Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej k...
ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 15.03.2021. Prihlásených účastníkov...
FB

NOVINKY / ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020 (2021-02-12)

12/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ zodpovedá za vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel priamo každý členský štát EÚ aj vtedy, ak možnosť vykonávania kontrol delegoval na súkromné subjekty. Štáty preto majú povinnosť efektívne dohliadať na všetky subjekty vykonávajúce technické kontroly (STK) tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov a najmä správnosť posúdenia technického stavu vozidla. V Slovenskej republike je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly preverované príslušnými orgánmi štátnej správy spolu s technickou službou technickej kontroly. Činnosti technickej služby spadajúce do tejto oblasti sú akreditované ako inšpekcie podľa normy ISO 17020. Štatistický prehľad ich výsledkov za rok 2020 je predmetom nášho nového dokumentu.

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel