NOVINKY

KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020
V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ...
DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK
Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To zna...
USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie mož...

DOŠKOLOVANIE / TERMÍN 5


Zoznam účastníkov:

  Miroslav Datko DONIVO STK, s.r.o., Banská Bystrica
Ing. Vladimír Žuffa DONIVO STK, s.r.o., Banská Bystrica
  Ján Slamka S. Slamka, prac. Krupina
  Svetozár Slamka S. Slamka, prac. Krupina
  Maroš Marošík S. Slamka, prac. Krupina
Ing. Ján Jurek Ing.Jaroslav Holub - STK prac. Vranov n/T.
  Vladimír Lazorik Lívia Berezná - UNI STK, Prešov
  Adrián Krajňák Lívia Berezná - UNI STK, Prešov
  Ján Majirský STK, s.r.o. Prešov, Prešov
  Bystrík Mošať DEKRA Slovensko, s.r.o., prac. Nitra
  Jaroslav Beláni DEKRA Slovensko, s.r.o., prac. Nitra
Ing. Szilárd Bažalík Prvá novozámocká STK, s.r.o., Nové Zámky
  Roman Kintler STK Trnava, s.r.o., Trnava
Ing. Andrej Hrebík ROBSON, s.r.o., Nitra
Ing. Tomáš Gregor ROBSON, s.r.o., Nitra
  Jaroslav Dobiáš St.Te.Ko. spol. s.r.o., Lučenec
Ing. Branislav Martinka STK Púchov, s.r.o., Púchov
  Vladimír Šúrek TS - VPP, s.r.o., Holíč
  Ján Papcun AI s.r.o., Brzotín, prac. Jaklovce
  Michal Manek ROTOS - STK a.s.,Bratislava, Račianska ul.
  Vladimír Kmoško BELIDEA, s.r.o., prac. Ružomberok
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel