NOVINKY

KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020
V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ...
DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK
Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To zna...
USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie mož...

DOŠKOLOVANIE / TERMÍN 4


Zoznam účastníkov:
 

 Ing. Tomáš Šútor Autoškola Paluška, s.r.o., Zlaté Moravce
  Ladislav Dalloš Autoškola Paluška, s.r.o., Zlaté Moravce
  Erik Hoffman E-BA, s.r.o., Huncovce
Ing. Ján Holíč Jozef Beňo, s.r.o., prac. Myjava
Mgr. Ľubomír Köröš SD TK, s.r.o., prac. Sl. Ďarmoty
Ing. Ivan Jurčo EDITION Košice s.r.o., prac. Košice
  Ján Mišún AUTO CT, s.r.o., prac, Mestečko
Ing. Milan Sidivár Retest, s.r.o., Bratislava
  Michal Germala Retest, s.r.o., Bratislava
  Andrej Páleník Benz - Corto - Gas, s.r.o., Banská Štiavnica
  Erik Kašiar Benz - Corto - Gas, s.r.o., Banská Štiavnica
  Martin Baško DEKRA Slovensko, s.r.o., prac. Žilina
Ing. Jozef Čoma STK Kráľovský Chlmec s.r.o., K. Chlmec
Ing. Pavol Foltýn Ing. Dušan Činčár, Michalovce
  Vladimír Drblík J.T.Kontrols, s.r.o. Považská Bystrica
  Milan Ujházy STK  Hlohovec s.r.o., Hlohovec
Ing. Slavomír Kupčok STK BREZNO, s.r.o., Brezno
  Drahomír Políček DONIVO STK, s.r.o., Banská Bystrica
  Ondrej Dudáš DONIVO STK, s.r.o., Banská Bystrica
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel