NOVINKY

KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020
V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ...
DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK
Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To zna...
USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie mož...

DOŠKOLOVANIE / TERMÍN 3


Zoznam účastníkov:

  Dušan Labát ROTOS - STK a.s.,Bratislava, Račianska ul.
  Martin Juráš ROTOS - STK a.s.,Bratislava, Račianska ul.
  Igor Žilák SAO STK, spol. s r.o., Lučenec
  Vladimír Mikóczi BRANDCENTRUM s.r.o., prac. Šamorín
  Ladislav Kováč AUTOPREVENT s.r.o.,  Rimavská Sobota
Ing. Miroslav Kýpeť RSNET s.r.o., Rimavská Sobota
Ing. Ján Rozbora ROTOS - STK a.s.,Bratislava, Studená ul.
  Ladislav Mlakay DONIVO STK, s.r.o., Banská Bystrica
  Martin Helmeš MUDr. Milan Minárik STK, prac. Bytča
  Ján Križňanský B.O.A.T.Plus spol. sr.o. Bratislava
  Miloš Séleš MxA Slovakia, s.r.o., prac. Poltár
  Marek Kern Pavol Strnisko - STK, Pezinok
Ing. Ján Sperka E-BA, s.r.o., Huncovce
  Jozef Beňo Jozef Beňo, s.r.o., prac. Myjava
  Ján Sitár DELIFE s.r.o., prac. Hrnčiarovce n/P.
Ing. Imrich Kelemen S.T.K. SLOVAKIA, s.r.o., prac. Sládkovičovo
  Jaroslav Šajdík Dana Strnisková, prac. Štefanová
Ing. Branislav Šoučík Benz - Corto - Gas, s.r.o., Banská Štiavnica
  Peter Malatinec Benz - Corto - Gas, s.r.o., Banská Štiavnica
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel