NOVINKY

KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020
V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ...
DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK
Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To zna...
USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie mož...

DOŠKOLOVANIE / TERMÍN 1


Zoznam účastníkov:

  Marián Matejovie STK Liptovský Mikuláš spol. s r.o., L. Mikuláš
 Ing. Marián Paulik STK Hradište, s.r.o., Zemplínske Hradište
  František Orkuty STK Hradište, s.r.o., Zemplínske Hradište
  Dušan Sokolík STK Rybany, s.r.o.   Rybany
  Juraj Oravkin DELIFE s.r.o., Senec
  Miloš Švihura PK Tech, spol. s r.o., Prešov
  Lukáš Molnár STK ŠAĽA  Alena Koštialiková, Šaľa
Ing. Tibor Krajči ml. STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovec
  Jozef Šavel KONTROL-TEST, spol. s r.o., Humenné
  Ľubomír Motyka EMADE, s.r.o., Námestovo
  Ján Naništa EMADE, s.r.o., Námestovo
Ing. Miroslav Bartoš S.T.K. s.r.o., Michalovce
Ing. Štefan Šimčík PK Tech, spol. s r.o., Prešov
  Rastislav Knoška DEKRA Slovensko, s.r.o., Žilina
Bc. Gergely Illés STK Kráľovský Chlmec s.r.o., K. Chlmec
  Ľubor Chlpek JANA, Vita. s.r.o., Prievidza
Ing. Ladislav Eliáš RSNET s.r.o., Rimavská Sobota
Bc. Slavomír Sabadoš Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava
  Ján Azari TECHKONTROL, s.r.o., Bidovce
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel