Menu

NOVINKY

E-LEARNING SO ZĽAVOU 80 % ZA VČASNÉ ZAPLATENIE FAKTÚR
Od 01.08.2020 sme spustili nový e-learningový internetový portál Webinár pre technické kontroly, zameraný na informácie o vykonávaní technických kontr...
E-LEARNINGOVÝ PORTÁL PRE TECHNICKÉ KONTROLY OD 01.08.2020
Už dlhodobo sa okrem povinných školení technikov technickej kontroly alebo administratívnych pracovníkov STK snažíme poskytovať aj doplnkové nepovinné...
FB

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / OPATRENIA COVID-19

 

Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 

Upozorňujeme účastníkov našou spoločnosťou organizovaných školení a skúšok, že počas ich konania dôsledne dodržiavame hygienické požiadavky pre hromadné podujatia do 1000 osôb podľa časti B opatrenia úradu verejného zdravotníctva OLP/5274/2020 v znení opatrenia OLP/5454/2020 a ich dodržiavanie vyžadujeme aj od účastníkov našich podujatí.  

  • Naše priestory a predovšetkým obvyklé dotykové plochy často dezinfikujeme.
  • Naše priestory pravidelne vetráme. 
  • Vstup do našich priestorov a pobyt v nich je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
  • Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky. Dávkovač na dezinfekciu rúk je účastníkom k dispozícii pri vstupe.
  • Osoby, u ktorých sa prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), do našich priestorov nevpúšťame, respektíve, ak sa príznaky prejavia počas školenia alebo skúšok, musia tieto osoby naše priestory opustiť (na účel identifikácie osôb s horúčkou používame bezdotykový teplomer), a podľa vyššie zmieneného opatrenia sú povinné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a ostať v domácej izolácii.
  • Voda a tekuté mydlo na umytie rúk, ako aj jednorazové papierové obrúsky na ich utretie, sú účastníkom k dispozícii v hale, v šatni i na toaletách.
  • Podávanie rúk je zakázané.
  • Je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných osôb, a to ako pri pobyte v našich priestoroch, tak aj pri príchode do nich alebo odchode z nich, ako aj dbať pri tom na označenia určujúce, na ktorých miestach je povolené sa zdržiavať, alebo do ktorých miest je zakázané vstupovať.

Zodpovedným a dôsledným dodržiavaním týchto pravidiel chránite seba i ostatných účastníkov našich podujatí!

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel