Menu

NOVINKY

REZORTNÁ ZBIERKA PREDPISOV MDV SR NA PORTÁLI SLOV-LEX
Metodické pokyny MDV SR od roku 2016, okrem iného aj tie, ktoré sa týkajú technických kontrol, sú zverejnené v rezortnej zbierke predpisov na portáli ...
AKTUALIZÁCIA FAQ
Aktualizovali sme dokument s najčastejšími otázkami o technických kontrolách vozidiel.…...

ŠKOLENIA A SKڊKY / INFORMÁCIE KU SKڊKAM Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

 

Prihlasovanie na skúšku z odbornej spôsobilosti

  • S účinnosou od 01.10.2012 podlieha prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti správnemu poplatku 100 € a na opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti správnemu poplatku 50 €. Prihlášky sa zasielajú poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel, ktorá ich zhromaždí a postúpi ministerstvu.
  • Predaj kolkových známkov a e-Kolkov: Slovenská pošta zverejnilana svojej stránke zoznam pôšt, kde je ešte možné zakúpi kolkové známky a kde sa už začal predaj e-Kolkov. Zoznam pôšt

Vzory prihlášok

Skúšky z odbornej spôsobilosti

  • Miesto konania: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedža skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904) (mapa)

  • Skúška z odbornej spôsobilosti začína ráno o 8:00. Skúšaná osoba si musí so sebou prinies občiansky preukaz, písacie potreby, kalkulačku a pracovný odev (ak skúška obsahuje aj praktickú čas).

  • Ak sa skúšaná osoba na skúške nezúčastní, musí svoju neúčas písomne odôvodni najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa konania skúšky. Ak sa preukáže, že skúšaná osoba mala na svoju neúčas závažný dôvod, ministerstvo môže urči nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykona až po opätovnom absolvovaní základného školenia. Za závažný dôvod neúčasti sa považuje napr. lekárom potvrdená práceneschopnos, dovolenka preukázatežne objednaná pred oznámením termínu skúšky, úmrtie rodinného príslušníka, sobᚠa pod. V prípade neúčasti skúšanej osoby bez odôvodnenia alebo z iného než závažného dôvodu sa skúška považuje za vykonanú s hodnotením stupňom „nevyhovel“ vo všetkých jej častiach. 

Otázky skúšobných testov a kontrolné príklady

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOS

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKڊKY

|

KONTAKT

Copyright Š TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel