Menu

NOVINKY

NOVÉ PREZENTÁCIE Z ODBORNÝCH PODUJATÍ
Medzi publikácie zverejnené na našej stránke sme pridali príspevok a prezentáciu o pripravovaných zmenách predpisov z medzinárodnej konferencie Skúšan...
OVERENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY
To, či je vozidlo vozidlom taxislužby, má okrem iného vplyv aj na lehotu platnosti technickej kontroly pravidelnej. Platnosť osvedčenia vozidla taxisl...

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV

  

  • MDV SR schválilo termín konania turnusu základného školenia kontrolných technikov:

1. turnus: Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 13.02. do 24.02.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 27.02.2017.

2. mimoriadny turnusTeoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 19.06. do 30.06.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 03.07.2017.

3. turnus: Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 11.09. do 22.09.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 25.09.2017.

4. turnus: Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 09.10. do 20.10.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 23.10.2017.

Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. Ak kapacita turnusu bude naplnená, budú ďalšie novodoručené žiadosti zaraďované do niektorého z ďalších turnusov.

  • Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

Miesto školenia: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904)

 

 

 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2017, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel