Menu

NOVINKY

ZOZNAM MERADIEL A PRÍSTROJOV SCHVÁLENÝCH MDV SR
Na stránke sme zverejnili aktualizovaný zoznam meradiel a prístrojov schválených MDV SR.…...
SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 37001:2016
V roku 2017 sme sa v spoločnosti TESTEK rozhodli upraviť dovtedajšie jednotlivé protikorupčné opatrenia do formy komplexnejšieho systému protikorupčné...

2006 / 1 - 100

 

 • NV č. 78/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové a trojkolesové motorové vozidlá (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 77/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 76/2006 Z. z. o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj a trojkolesové ... (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
  • NV č. 655/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 75/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) 
 • NV č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 73/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových, trojkolesových... (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
  • NV č. 139/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 244/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády SR č. 139/2007 Z. z.
  • NV č. 174/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov
 • NV č. 68/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod traktorov (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
  • NV č. 648/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 67/2006 Z. z.  (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
  • NV č. 285/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) 
 • NV č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na traktore pre osvetľovacie zariadenia a ... (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
 • NV č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
  • NV č. 108/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) 
  • NV č. 287/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 108/2011 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) 
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel