NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK
V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o ov...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihláseni...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2013

 

 • NV 439/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav 
 • NV č. 393/2013 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov
 • NV č. 279/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • NV č. 278/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov
 • NV č. 277/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
 • NV č. 276/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení neskorších predpisov
 • NV č. 275/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády SR č. 175/2007 Z. z.
 • NV č. 274/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
 • NV č. 273/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
 • NV č. 272/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
 • NV č. 271/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády SR č. 137/2007 Z. z.
 • NV č. 270/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 133/2007 Z. z.
 • NV č. 269/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 162/2007 Z. z.
 • NV č. 268/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov
 • NV č. 267/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 129/2007 Z. z.
 • NV č. 266/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády SR č. 122/2007 Z. z.
 • NV č. 265/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 123/2007 Z. z.
 • NV č. 264/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
 • NV č. 263/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 138/2007 Z. z.
 • NV č. 262/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu v znení nariadenia vlády SR č. 166/2007 Z. z.
 • NV č. 261/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 135/2007 Z. z.
 • NV č. 260/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády SR č. 176/2007 Z. z.
 • NV č. 259/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 128/2007 Z. z.
 • NV č. 258/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 145/2007 Z. z.
 • NV č. 257/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 182/2007 Z. z.
 • NV č. 256/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 126/2007 Z. z.
 • NV č. 255/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády SR č. 172/2007 Z. z.
 • NV č. 254/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča v znení nariadenia vlády SR č. 173/2007 Z. z.
 • NV č. 253/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 164/2007 Z. z.
 • NV č. 252/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 153/2007 Z. z.
 • NV č. 251/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 140/2007 Z. z. 
 • NV č. 250/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č.143/2007 Z. z.
 • NV č. 249/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č.168/2007 Z. z.
 • NV č. 248/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení neskorších predpisov
 • NV č. 247/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 134/2007 Z. z. 
 • NV č. 246/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov
 • NV č. 245/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení neskorších predpisov
 • NV č. 244/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády SR č. 139/2007 Z. z.
 • NV č. 243/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 136/2007 Z. z. 
 • NV č. 242/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách v znení nariadenia vlády SR č. 141/2007 Z. z.
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel