NOVINKY

ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 13.09.2018
Kvôli veľkému záujmu bol seminár pre majiteľov a štatutárov STK, ktorý sa má konať 13.09.2018, presunutý do väčších priestorov nového kongresového cen...
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA
V súvislosti s prípravami na certifikáciu podľa normy ISO 37001 bola vedením našej spoločnosti prijatá „Politika spoločnosti TESTEK, a.s. proti korupc...
TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
MDV SR schválilo termín konania druhého jesenného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 19.11.2018. Podrobnosti m...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2007

 

 • NV č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 637/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 396/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 647/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 395/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 131/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 182/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 257/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 182/2007 Z. z.
 • NV č. 180/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 176/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 260/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády SR č. 176/2007 Z. z.
 • NV č. 175/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 275/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády SR č. 175/2007 Z. z.
 • NV č. 174/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel - zrušené NV č. 383/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 173/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 254/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča v znení nariadenia vlády SR č. 173/2007 Z. z.
 • NV č. 172/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 256/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 126/2007 Z. z.
 • NV č. 171/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o ich prípustnej hladine hluku motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 170/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 403/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 168/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 249/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č.168/2007 Z. z.
 • NV č. 167/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 166/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 262/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu v znení nariadenia vlády SR č. 166/2007 Z. z.
 • NV č. 165/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 242/2008 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 164/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 253/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 164/2007 Z. z.
 • NV č. 163/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 653/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 162/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 269/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 162/2007 Z. z.
 • NV č. 161/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 154/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 153/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 252/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 153/2007 Z. z.
 • NV č. 145/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 258/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 145/2007 Z. z.
 • NV č. 143/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 250/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č.143/2007 Z. z.
 • NV č. 142/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 141/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 242/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách v znení nariadenia vlády SR č. 141/2007 Z. z.
 • NV č. 140/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 251/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 140/2007 Z. z. 
 • NV č. 139/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 244/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády SR č. 139/2007 Z. z.
 • NV č. 138/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 263/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 138/2007 Z. z.
 • NV č. 137/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 271/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády SR č. 137/2007 Z. z.
 • NV č. 136/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 243/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 136/2007 Z. z. 
 • NV č. 135/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 261/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 135/2007 Z. z.
 • NV č. 134/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 247/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 134/2007 Z. z. 
 • NV č. 133/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 270/2013 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 133/2007 Z. z.
 • NV č. 132/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 131/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 130/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 129/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2006Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 267/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 129/2007 Z. z.
 • NV č. 128/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 259/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 128/2007 Z. z.
 • NV č. 127/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení nariadenia vlády SR č. 364/2006 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 126/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 256/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 126/2007 Z. z.
 • NV č. 125/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 123/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 265/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 123/2007 Z. z.
 • NV č. 122/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 266/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády SR č. 122/2007 Z. z.
 • NV č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 169/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 54/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 169/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 286/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 277/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
  • NV č. 73/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel