Menu

NOVINKY

ŠTATISTIKY ZA ROK 2017
Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.…...
TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA
V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a ...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2008

 

  • NV č. 587/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
    • NV č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 242/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády SR č. 165/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 237/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. - zrušené NV č. 385/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 236/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 171/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel