NOVINKY

ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 13.09.2018
Kvôli veľkému záujmu bol seminár pre majiteľov a štatutárov STK, ktorý sa má konať 13.09.2018, presunutý do väčších priestorov nového kongresového cen...
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA
V súvislosti s prípravami na certifikáciu podľa normy ISO 37001 bola vedením našej spoločnosti prijatá „Politika spoločnosti TESTEK, a.s. proti korupc...
TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
MDV SR schválilo termín konania druhého jesenného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 19.11.2018. Podrobnosti m...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2008

 

  • NV č. 587/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
    • NV č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 242/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády SR č. 165/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 237/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. - zrušené NV č. 385/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 236/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 171/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel