NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK
V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o ov...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihláseni...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2008

 

  • NV č. 587/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
    • NV č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 242/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády SR č. 165/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 237/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. - zrušené NV č. 385/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 236/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 171/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel