Menu

NOVINKY

ŠTATISTIKY ZA ROK 2017
Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.…...
TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA
V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a ...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2009

 

 • NV č. 415/2009 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 167/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 408/2009 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 385/2009 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 279/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • NV č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 439/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 288/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.slov-lex.sk)
 • NV č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 407/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 65/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 407/2009 Z. z (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 278/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel