NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK
V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o ov...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihláseni...

NARIADENIA VLÁDY SR V OBLASTI TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE VOZIDLÁ / 2009

 

 • NV č. 415/2009 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 167/2007 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 408/2009 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 319/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 385/2009 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
 • NV č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 279/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • NV č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 439/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 288/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.slov-lex.sk)
 • NV č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 407/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 65/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 407/2009 Z. z (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
  • NV č. 278/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel