NOVINKY

TERMÍNY ŠKOLENÍ ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK
Do sekcie školení sme pridali termíny prvých dvoch turnusov školení na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku technickej kontroly. Škole...
SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK
Spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s technickou službou technickej kontroly TESTEK, a.s. organizuje ďalší seminár pre majiteľov a štatutárov ...
DDOS ÚTOK NA INFORMAČNÝ SYSTÉM TECHNICKEJ KONTROLY
Dnes približne od 09:00 sme zaznamenali viacero neúspešných pokusov o narušenie informačného systému technických kontrol, z ktorých masívny útok typu ...

ZOZNAM STK


Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)
NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)
M - vozidlá (N3, O4, T, C, R, PS a LS) - mobilná STK

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

Kraj :

Číslo STK :

Oprávnená STK

Číslo STK

Telefón & Email

Kategórie
vozidiel

Druhy
kontroly

DELIFE s. r. o.
Bratislavská 63, Senec

1083

02/45926129

OA, NA

N

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel