Menu

NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie m...
INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK
V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o ov...

METODIKY, METODICKÉ POKYNY A USMERNENIA PRE STK / OSTATNÉ

 

 • Metodický pokyn č. 53/2016, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych historických vozidiel uvedených v § 1 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.11.2016
 • Metodický pokyn č. 37/2013, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych v súvislosti s demontážou dvojitého ovládania z vozidla s účinnosťou od 15.07.2013
 • Metodický pokyn č. 24, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych, v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
 • Metodický pokyn č. 55/2016, ktorým sa upravujú podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel, s účinnosťou od 01.12.2016
 • Metodický pokyn č. 38/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom do dokladov vozidla, zverejnené v čiastke 1/2010 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 15.12.2009 
 • Metodický pokyn č. 22/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla 
 • Metodický pokyn č. 10/2008, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 3 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zverejnené v čiastke 6/2008 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 01.05.2008
 • Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, zverejnené v čiastke 6/2006 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 15.12.2006 
  • Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, zverejnené v čiastke 5/2007 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 13.04.2007 
  • Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, zverejnené v čiastke 9/2007 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 01.08.2007 
  • Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, s účinnosťou od 01.06.2009.
   • Dôvodová správa, v ktorej sú vysvetlené všetky zmeny vyplývajúce z dodatku č. 3
  • Metodický pokyn č. 38/2014, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, s účinnosťou od 15.09.2014.
  • Metodický pokyn č. 71/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, s účinnosťou od 01.01.2016.
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel