Menu

NOVINKY

ZOZNAM MERADIEL A PRÍSTROJOV SCHVÁLENÝCH MDV SR
Na stránke sme zverejnili aktualizovaný zoznam meradiel a prístrojov schválených MDV SR.…...
SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 37001:2016
V roku 2017 sme sa v spoločnosti TESTEK rozhodli upraviť dovtedajšie jednotlivé protikorupčné opatrenia do formy komplexnejšieho systému protikorupčné...

METODIKY, METODICKÉ POKYNY A USMERNENIA PRE STK / POSTUP PRI TK V SÚVISLOSTI S DOVOZOM, PRESTAVBOU ALEBO VÝROBOU

 

  • Metodický pokyn č. 27/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii 
    • Metodický pokyn č. 51/2009, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 27/2009, zverejnené v čiastke 1/2010 Vestníka MDPT SR s účinnosťou od 31.12.2009
  • Metodický pokyn č. 24, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych, v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla. 

  • Metodický pokyn č. 21/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami 

       Ďalšie informácie k dovozom vozidiel: 

       Ďalšie informácie k prestavbám: 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel