Menu

NOVINKY

KALIBRÁCIE ZARIADENÍ STK PO 01.01.2019
Od 01.01.2019 môže podľa § 79 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. vykonávať kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole iba odborne spôsobilá...
TERMÍNY DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2019
Na stránku sme pridali termíny doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly v roku 2019.…...

NOVINKY / 2014

 

05/12/2014 CITA WG1 2014

Spoločnosť TESTEK zorganizovala v dňoch 20 a 21.11.2014 v Bratislave piate zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG1 „Safety systems“ a druhé zasadnutie podskupiny WG1 „Headlight testers“. Zasadnutí sa zúčastnilo celkovo 29 odborníkov zastupujúcich výrobcov skúšobných zariadení pre vozidlá a organizácie pôsobiace v oblasti kontroly vozidiel zo štrnástich štátov, vrátane zástupcov TESTEKu. Ako hostia vystúpili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s prezentáciou o kontrole vozidiel v Slovenskej republike. Krátku prezentáciu našej spoločnosti o aktuálnom stave projektu automatizovaného prenosu údajov z valcových skúšobní bŕzd do jednotného informačného systému technickej kontroly, ktorá bola tiež prednesená na zasadnutí, možno nájsť tu.

Prezentácia 01

Prezentácia 02

18/11/2014 ZMENA PRÁVNEJ FORMY NAŠEJ SPOLOČNOSTI

S účinnosťou od 13.11.2014 prišlo ku zmene právnej formy našej spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Dôvodom je zámer našej spoločnosti potvrdiť po takmer desiatich rokoch pôsobenia svoju stabilitu a spoľahlivosť prechodom na vyššiu právnu formu obchodnej spoločnosti. Kontinuita existencie právnickej osoby, ani zabezpečenie činností poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie sú touto zmenou narušené. Všetky ostatné identifikačné údaje, ako IČO, DIČ, IČ DPH a adresa sídla spoločnosti, ostávajú nezmenené.

28/10/2014 ODBORNÉ PRÍSPEVKY A PREZENTÁCIE

Na stránku sme pridali ďalšie odborné príspevky a prezentácie, na ktorých sa podieľala naša spoločnosť. Ide o prezentáciu o technických kontrolách a používaní monitorovacích zariadení z minuloročného workshopu TOPTEST, príspevky z minuloročnej konferencie. Skúšanie a homologizácia vozidiel v medzinárodných súvislostiach týkajúce sa kontroly bŕzd ťažkých vozidiel (text príspevku a prezentácia) a monitorovacích záznamových zariadení (text príspevku a prezentácia) a prezentáciu v anglickom jazyku o informačnom systéme prednesenú na zasadnutí pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie CITA. 

17/09/2014 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU KONTROLE VOZIDIEL S ELEKTRICKÝM POHONOM

V nadväznosti na už skôr zverejnený informačný dokument ku kontrolám vozidiel s plynovým pohonom sme na stránku pridali nový informačný dokument ku kontrole vozidiel s elektrickým pohonom. 

03/09/2014 OZNAM O ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ KT OD 20. DO 31.10.2014

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia na udelenie osvedčenia kontrolného technika na vykonávanie technických kontrol. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 20. do 31.10.2014. Viac info nájdete TU. 

21/08/2014 AKTUALIZÁCIA FAQ PODĽA EHK Č. 104

Aktualizovali sme odpovede na najčastejšie otázky k označeniu vozidiel podľa predpisu EHK č. 104. 

21/08/2014 AKTUALIZÁCIA FAQ O TK VOZIDIEL

Aktualizovali sme dokument s najčastejšie kladenými otázkami o technických kontrolách vozidiel. 

09/07/2014 KAMERY NA EMISNÝCH A TECHNICKÝCH KONTROLÁCH SA OSVEDČILI

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke správu s názvom „Kamery na emisných a technických kontrolách sa osvedčili“. 

28/05/2014 ZMENA DIZAJNU STRÁNKY TESTEK, S.R.O. OD 17.06.2014

Od 17.06.2014 sme inovovali našu stránku. Odkaz na starú stránku nájdete TU. 

03/04/2014 OZNAM PRE AKTUÁLNE SPRÁVY A NOVINKY DO 01.05.2014

 Všetky aktuálne správy do 01.05.2014 sa nachádzajú TU. 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel