Menu

NOVINKY

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROKU 2018
Aj v roku 2018 sme podporovali vzdelávanie študentov študijných smerov zameraných na cestné vozidlá na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.2.2019 o 8:00. Prihlásenie...

NOVINKY / X2016

 

21/12/2016 NOVÁ SKÚŠOBŇA BŔZD V ŠKOLIACOM A VÝVOJOVOM PRACOVISKU

Minulý mesiac pribudla k technologickým zariadeniam v školiacom a vývojovom pracovisku TESTEKu nová valcová skúšobňa bŕzd výrobcu Roboterm určená tiež pre vozidlá s pohonom štyroch kolies. Okrem školení a skúšok kontrolných technikov bude využívaná aj pri vývoji postupov kontroly pre návrhy metodických pokynov.

Hala VSB

Hala VSB

08/12/2016 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV NA ROK 2017

Plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika na rok 2017 možno nájsť tu.

06/12/2016 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY V TESTEKU

TESTEK hostil dňa 29.11.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG „Headlight Testers“. Priamo alebo prostredníctvom internetovej videokonferencie sa stretnutia zúčastnili odborníci z celkovo ôsmich európskych krajín. Súčasťou stretnutia bolo aj predvedenie moderných zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov v školiacom a vývojovom stredisku spoločnosti TESTEK.

SubWG1

SubWG 2

SubWG3

06/12/2016 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 13.02. do 24.02.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 27.02.2017. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. Ak kapacita tohto turnusu bude naplnená, budú ďalšie novodoručené žiadosti zaraďované do niektorého z ďalších turnusov.

01/12/2016 NOVÝ PREDPIS PRE SKÚŠKY MERADIEL A PRÍSTROJOV

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDVRR SR č. 55/2016, ktorým sa upravujú podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel. Nový predpis nahradil s účinnosťou od 01.12.2016 doterajší metodický pokyn č. 82/2011.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 53/2016 

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 53/2016 týkajúci sa technických kontrol historických vozidiel. Od 01.11.2016 sa ním umožňuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych pre historické vozidlá, budúce historické vozidlá (ku žiadosti o vydanie preukazu historického vozidla) a historické vozidlá, ktorým skončila platnosť preukazu historického vozidla.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 54/2016 

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 54/2016 účinný od 01.11.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku zmene v posudzovaní povinnosti vybavenia výškovo nastaviteľným podperným zariadením u prívesov so stredovou nápravou. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje len na prívesy so stredovou nápravou s okom oja, teda veľká časť prívesov, ktoré sú vybavené spojovacími hlavicami triedy B50-X, tejto povinnosti nepodlieha.

28/10/2016 NARIADENIE VLÁDY SR Č. 288/2016 Z. Z. 

Medzi predpisy sme pridali nariadenie vlády SR č. 288/2016 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.11.2016 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

18/10/2016 PREZENTÁCIA O KONTROLE VOZIDIEL CEZ OBD 

Na stránku sme pridali prezentáciu našej spoločnosti z minulotýždňového seminára Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov, ktorý sa konal ako sprievodná akcia Autosalónu Nitra 2016. Predmetom prezentácie bola kontrola elektronických systémov vozidiel cez rozhranie OBD.

17/10/2016 NÁVŠTEVA DELEGÁCIE ASOCIÁCIE STK Z LITVY

Dňa 05.09.2016 navštívila TESTEK delegácia litovskej asociácie spoločností pre technické kontroly vozidiel. Pred ďalším programom v Bratislave, ktorý zahŕňal i návštevu STK, sme litovským kolegom poskytli základné informácie o technických kontrolách v Slovenskej republike. Prezentáciu v anglickom jazyku sme pridali medzi ostatné publikácie na našej internetovej stránke. To, ako vnímali návštevu Slovenska členovia litovskej delegácie, možno nájsť v článku.

Delegácia Litva

Delegácia Litva

Delegácia Litva

10/10/2016 AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT O POČTE MIEST NA SEDENIE 

Doplnili sme a rozšírili informáciu o posudzovaní vozidiel z hľadiska počtu miest na sedenie a počtu sedadiel.

21/09/2016 SEMINÁR TECHNOLÓGIE PRE KONTROLY A SERVIS MODERNÝCH AUTOMOBILOV 

TESTEK je jedným z hlavných partnerov sprievodného seminára Autosalónu Nitra 2016 s názvom Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov. Podrobnosti v avíze.

01/09/2016 PRESŤAHOVALI SME SA 

Od 01.09.2016 nás nájdete v zrekonštruovaných priestoroch na novej adrese, na Vajnorskej 137 v Bratislave, v areáli Mediaprint Kapa. Adresa pre písomný styk ostáva doterajšia. Podrobnosti v kontaktoch.

Navigácia TESTEK

Navigácia TESTEK

03/08/2016 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTU O POKUTÁCH 

Aktualizovali sme dokument o pokutách za neabsolvovanie technickej kontroly.

20/07/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

Na našu stránku sme pridali informáciu týkajúcu sa nasledujúceho termínu základného školenia.

29/06/2016 REKODIFIKOVANÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. ÚČINNÉ OD 01.07.2016 

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nové rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z., účinné od 01.07.2016.

28/06/2016 NOVÉ PREZENTÁCIE A ODBORNÉ PRÍSPEVKY 

Na stránku sme pridali prezentácie a príspevky z nedávnych podujatí: 

Príspevky s účasťou spoločnosti TESTEK na 12. medzinárodnej konferencii Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach 08.10.2015 v Nitre

Rybianský – Moravčík: Povinné označovanie vozidiel a jeho posudzovanie pri technickej kontrole (spoločný príspevok s MDVRR SR)

Rybianský – Ondrejka – Poslušný – Vincek: Automatizovaný prenos dát z valcových skúšobní bŕzd do informačného systému technických kontrol (text príspevku a prezentácia)

Rybianský – Ondrejka: Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic, prezentácia pre delegáciu z Moldavska v rámci Civil Servants Mobility Programme, Bratislava, 04.02.2016

Rybianský: PTI in Slovakia: Extended scope of data transferred from roller brake testers into the central information system, zasadnutie CITA WG1, Klettwitz (Nemecko), 11.05.2016 

Prezentácie pre delegáciu CSDD z Lotyšska, Bratislava, 08.-09.06.2016 

Rybianský – Ondrejka: Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic

Poslušný: PTI Information System in the Slovak Republic

16/06/2016 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V dňoch 08 a 09.06.2016 navštívila TESTEK delegácia lotyšskej organizácie CSDD. Predmetom rozhovorov boli moderné metódy kontroly vozidiel, predovšetkým kontrola brzdových sústav a prenosy dát z valcových skúšobní bŕzd. Súčasťou programu bolo aj praktické predvádzanie v našom školiacom a vývojovom pracovisku.

15/06/2016 NOVINKY NA ŠKOLENÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV

Školenia pre kontrolných technikov sa snažíme neustále zlepšovať. Na práve prebiehajúcom základnom školení sme vyskúšali nový koncept prepojenia prednášky s praktickým cvičením. Prednášajúci dopĺňa teoretický výklad kontroly bŕzd, prebiehajúci priamo pri valcovej skúšobni bŕzd, predvedením praktického merania. Poslucháči vidia výpočet na tabuli a majú možnosť zaznamenávať si ho do pracovných listov. Zrozumiteľnosti výkladu v hlučnejšom prostredí pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia.

15/06/2016 NOVINKY NA ŠKOLENÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV 

Školenia pre kontrolných technikov sa snažíme neustále zlepšovať. Na práve prebiehajúcom základnom školení sme vyskúšali nový koncept prepojenia prednášky s praktickým cvičením. Prednášajúci dopĺňa teoretický výklad kontroly bŕzd, prebiehajúci priamo pri valcovej skúšobni bŕzd, predvedením praktického merania. Poslucháči vidia výpočet na tabuli a majú možnosť zaznamenávať si ho do pracovných listov. Zrozumiteľnosti výkladu v hlučnejšom prostredí pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia.

02/06/2016 NESPRÁVNY ZÁPIS STAVU POČÍTADLA PREJDENEJ VZDIALENOSTI PRI TECHNICKEJ KONTROLE 

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k prípadom nesprávneho zápisu stavu počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej kontrole.

27/04/2016 PREZENTÁCIE ZO ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL" 

Na stránku sme pridali prezentácie z nedávnej série školení „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“:

Rybianský: K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel (zmeny predpisov, kategorizácia vozidiel a posudzovanie tabuliek s evidenčným číslom)

Šešera: Vyhodnotenie účinku prevádzkovej brzdy vozidiel

Ondrejka, Šešera: Prenosy z VSB po 01.04.2016

Vincek: Zariadenia na spájanie vozidiel

Borsig: Vzdelávanie KT – aktuálne z TK (systémy čelnej ochrany, dátumy v osvedčeniach o evidencii, počet miest na sedenie, skúšky kontrolných technikov)

Šedo: LPG, NG vo vozidlách

26/04/2016 INFORMAČNÉ BULLETINY

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informačné bulletiny k vzoru osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla.

26/04/2016 MEDZINÁRODNÝ PTI WORKSHOP V ZÁHREBE

Zástupca TESTEKu Marián Rybianský predsedal sekcii o kontrole bŕzd na 2. ročníku medzinárodného podujatia PTI Workshop, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. marca 2016 v chorvátskom Záhrebe. Na podujatí usporiadanom chorvátskou organizáciou Centar za vozila Hrvatske, holandskou RDW a nemeckou BASt sa stretli zástupcovia Európskej komisie a štátnych organizácií, ako i technických služieb v oblasti kontroly vozidiel z členských štátov EÚ. Prezentáciu z tohto podujatia Brake Testing according to ISO 21069 sme pridali medzi ostatné odborné príspevky na našej webovej stránke.

31/03/2016 METODICKÝ POKYN 16/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 16/2016 účinný od 01.04.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku niektorým zmenám v posudzovaní zápisov spájacích zariadení v dokladoch o evidencii vozidla. V zmysle uvedeného metodického pokynu bude informačný materiál k posudzovaniu zápisov zariadení na spájanie vozidiel v doklade o evidencii vozidla pri technickej kontrole aktualizovaný v najbližších dňoch.

24/03/2016 PODROBNOSTI ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“ 

Podrobnosti o školení a prihlasovaní naň možno nájsť v letáku.

10/03/2016 ŠKOLENIE „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenými technickými službami technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o. školenie „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“. Školenie je určené predovšetkým kontrolným technikom STK. Účasť na ňom nie je povinná, účelom je doplniť povinné školenia usporadúvané poverenou technickou službou a sprostredkovať kontrolným technikom aktuálne informácie z oblasti ich pôsobenia. Tak, ako pri predchádzajúcich školeniach, aj tentoraz rátame s priestorom na otázky z pléna a otvorenú diskusiu s prednášateľmi. Tohtoročnou novinkou bude možnosť praktických ukážok na vozidlách s použitím technologických zariadení STK. Oproti minulosti bude školenie rozdelené do väčšieho počtu jednodňových turnusov, čo umožní uspokojiť viac záujemcov bez nutnosti zvyšovať počet účastníkov v jednom turnuse. Ak máte záujem o účasť na školení, poznačte si prosím v kalendári termíny. V Košiciach sa uskutočnia štyri jednodňové turnusy od 11. do 14.04.2016 a v Bratislave ďalšie štyri jednodňové turnusy od 18. do 21.04.2016. Podrobnosti o školení zverejníme na našej internetovej stránke v najbližších dňoch.

09/03/2016 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY O OSVEDČENÍ O EVIDENCII

V čiastke 16/2016 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 117/2016 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.03.2016 mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.

08/03/2016 TESTEK HOSTIL MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE 

Spoločnosť TESTEK zorganizovala dňa 01.03.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG 1 „Headlight testers“. Zasadnutia sa zúčastnili trinásti odborníci zastupujúci jednak výrobcov zariadení na kontrolu svetlometov, ako aj organizácie zaoberajúce sa kontrolami vozidiel z celkovo ôsmich štátov. Zasadnutiu predsedal zástupca spoločnosti TESTEK Marián Rybianský.

23/02/2016 METODICKÝ POKYN Č. 4/2016 

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 4/2016 účinný od 01.03.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene.

08/02/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU 

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 29.03. do 08.04.2016. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 11.04.2016. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

02/02/2016 ŠTATISTIKY ZA ROK 2015 

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2015.

19/01/2016 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA 

Aktualizovali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii, pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. Na str. 9 bolo doplnené posudzovanie spájacích zariadení v prípade jednotlivo dovezených vozidiel.

13/01/2016 KATEGÓRIE VOZIDIEL OD 01.01.2016 - AKTUALIZÁCIA 

V schéme s kategóriami vozidiel sme opravili chybu v definícii vozidiel kategórie L7e-B1. Za chybu sa ospravedlňujeme, bola obsiahnutá už v texte prevzatom z použitého prekladu nariadenia (EÚ) č. 168/2013.

13/01/2016 ZMENA INTERVALU TECHNICKÝCH KONTROL PRE VOZIDLÁ AUTOŠKOLY 

Zmenou vyhlášky č. 578/2006 Z. z. prostredníctvom vyhlášky č. 450/2015 Z. z. prišlo s účinnosťou od 01.01.2016 i k úprave lehôt na vykonávanie technických kontrol pravidelných výcvikových vozidiel autoškoly. Skrátený jednoročný interval naďalej platí pre vozidlá kategórií L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo. Vozidlá kategórií O a R používané ako výcvikové vozidlá po novom podliehajú technickej kontrole v štandardných intervaloch prislúchajúcich ich kategóriám, teda O1 a O2 v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, O3 a O4 v lehote jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách a R v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Aktuálny prehľad lehôt technických kontrol pravidelných je predmetom informačného dokumentu.

11/01/2016 NOVÁ PODMIENKA VO VYHLÁŠKE Č. 9/2009 Z. Z. PRE UMIESTNENIE TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM OD 01.01.2016 

Pridali sme informáciu o doplnení podmienok pre umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. Od 01.01.2016 platí, že tabuľka musí byť umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava. Iné umiestnenie, napríklad pootočené o 90°, bude v nadväznosti na aktuálne znenie vyhlášky považované pri technickej kontrole za chybu.

11/01/2016 GENERÁLNY PARDON NA POKUTY ZA NEPODROBENIE VOZIDLA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE 

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o generálnom pardone na pokuty prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole. Zastavenie začatých konaní a nezačatie nových konaní o uložení pokút sa podľa § 112h ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. okrem iného týka aj prípadov nepodrobenia vozidla povinnej technickej kontrole pravidelnej pred 01.01.2016, podmienkou však je, aby prevádzkovateľ vozidla túto povinnosť splnil do 29.02.2016, prípadne požiadal o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

05/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z. 

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenia vyhlášky č. 578/2006 Z. z. účinné od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

04/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.03.2016 

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od 01.03.2016.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel