Menu

NOVINKY

E-LEARNING SO ZĽAVOU 80 % ZA VČASNÉ ZAPLATENIE FAKTÚR
Od 01.08.2020 sme spustili nový e-learningový internetový portál Webinár pre technické kontroly, zameraný na informácie o vykonávaní technických kontr...
E-LEARNINGOVÝ PORTÁL PRE TECHNICKÉ KONTROLY OD 01.08.2020
Už dlhodobo sa okrem povinných školení technikov technickej kontroly alebo administratívnych pracovníkov STK snažíme poskytovať aj doplnkové nepovinné...
FB

NOVINKY / V PLNENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK ZHORŠILI (2020-07-30)

30/07/2020 V PLNENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK ZHORŠILI

Sériu pravidelných polročných štatistických prehľadov uzatvárame výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 13.07.2020, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 11 overení tohto typu, z nich boli pri šiestich STK (55 % prípadov) zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.

Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 26 takýchto overení, z nich až na 23 STK (88 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v roku 2019 k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, práve naopak, situácia sa zhoršila. A to ako pri počiatočných overeniach, z nulového výskytu neplnení v roku 2019 na 55 % overovaných STK neplniacich podmienky v prvom polroku 2020, tak aj pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019 na 88 % v prvom polroku 2020.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel