Menu

NOVINKY

ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 13.09.2018
Kvôli veľkému záujmu bol seminár pre majiteľov a štatutárov STK, ktorý sa má konať 13.09.2018, presunutý do väčších priestorov nového kongresového cen...
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA
V súvislosti s prípravami na certifikáciu podľa normy ISO 37001 bola vedením našej spoločnosti prijatá „Politika spoločnosti TESTEK, a.s. proti korupc...

NOVINKY / ODHALENÉ PRÍPADY MANIPULÁCIE S ÚDAJMI Z MERANIA ÚČINKU BŔZD (2018-07-24)

24/07/2018 ODHALENÉ PRÍPADY MANIPULÁCIE S ÚDAJMI Z MERANIA ÚČINKU BŔZD

Výkonom hlavného štátneho odborného dozoru Ministerstva dopravy a výstavby SR za súčinnosti s oddelením odborného dozoru technickej služby technickej kontroly TESTEK, a.s. bol uskutočnený dozor nad oprávnenou osobou technickej kontroly  v Bratislavskom kraji, ktorý bol  zameraný na vyhodnocovanie dostupných dát z prenosov z valcových skúšobní bŕzd (VSB) v porovnaní s videozáznamom z monitorovacieho  záznamového zariadenia oprávnenej osoby. Analýzou dát boli v rámci štátneho odborného dozoru zistené a preukázané mimo iných závažných nedostatkov pri meraniach na VSB aj zásahy do obsahu súborov zabezpečujúcich prenos nameraných hodnôt z VSB do celoštátneho informačného systému technických kontrol, čím prišlo k neoprávnenému ovplyvneniu nameraných hodnôt. Vzhľadom na uvedené závažné zistenia bolo príslušným správnym orgánom OÚ právoplatne zrušené osvedčenie technika technickej kontroly. Pri ďalšom výkone štátneho odborného dozoru, resp. odborného dozoru technickej služby sa do budúcna budú intenzívnejšie využívať analytické metódy vyhodnocovania dostupných dát v porovnaní s videozáznamom, a to aj  za využitia trvalého vzdialeného elektronického prístupu k monitorovaciemu záznamovému zariadeniu a VSB {§  86 ods. 1 písm. l) zákona č. 106/2018 Z. z., resp. príloha č. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.}.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel