Menu

NOVINKY

ZOZNAM MERADIEL A PRÍSTROJOV SCHVÁLENÝCH MDV SR
Na stránke sme zverejnili aktualizovaný zoznam meradiel a prístrojov schválených MDV SR.…...
SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 37001:2016
V roku 2017 sme sa v spoločnosti TESTEK rozhodli upraviť dovtedajšie jednotlivé protikorupčné opatrenia do formy komplexnejšieho systému protikorupčné...

NOVINKY / ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY CITA WG3 V TESTEKU (2018-04-24)

24/04/2018 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY CITA WG3 V TESTEKU

V dňoch 04. a 05.04.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG3 „Standardized Inspections Outcomes“ (štandardizované výstupy kontroly). Pri tejto príležitosti sme mali tú česť privítať v našej spoločnosti viceprezidentku CITA pani Evu Morgerovú zo švédskej organizácie Bilprovningen, ktorá zasadnutiu predsedala. Pracovná skupina WG3 sa okrem iného zaoberá témami ako školenia a skúšky kontrolných technikov, akreditácia STK a opatrenia proti manipulácii s hodnotením vozidla pri technickej kontrole. TESTEK preto v spolupráci so spoločnosťou Bureau Veritas pripravil prezentáciu o zavádzaní certifikovaného systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37000 na STK v Slovenskej republike. Za spoločnosť Bureau Veritas na zasadnutí vystúpil riaditeľ dištriktu Strednej Európy a generálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko pán Jakub Kejval. Druhým príspevkom TESTEKu na zasadnutí bola prezentácia predstavujúca základné fakty o technických kontrolách v Slovenskej republike a pripravovaných zmenách v súvislosti s transpozíciou smernice 2014/45/EÚ.

Img 01

Img 02

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel