Menu

NOVINKY

TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 27.9.2019 o 8:00, 9:30 a 11:0...
ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 23.09.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekc...

NOVINKY

20/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 27.9.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

19/09/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 23.09.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

13/09/2019 INŠPEKCIA NÁDRŽÍ NA CNG A LNG

Od 20.05.2019 podliehajú pravidelnej inšpekcii plynové nádrže vozidiel, CNG každé 4 roky a LNG každý rok. Jej platnosť sa preveruje aj pri technickej kontrole. Podrobnosti možno nájsť v stručnom informačnom dokumente, ktorý sme spracovali spolu s technickou službou montáže plynových zariadení IGAS s.r.o.

12/09/2019 SLOVENSKO – ČESKÁ SPOLOČNÁ CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA S ÚČASŤOU TESTEKU

Na včerajšej spoločnej slovensko – českej cestnej technickej kontrole na diaľnici D2 pri Brodskom sa okrem príslušníkov policajných zborov,  pracovníkov ministerstiev dopravy a zástupcov ďalších inštitúcií oboch štátov zúčastnili aj naši kolegovia z TESTEKu, ktorí slovenským policajtom prispeli odbornou podporou pri kontrolovaní vozidiel. O medzinárodnom podujatí priniesli správy médiá oboch štátov (napríklad teraz.sk alebo blesk.cz). Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.

09/09/2019 REGISTRÁCIA ÚDAJOV O ZARIADENIACH STK A O ICH KALIBRÁCIÍ ALEBO OVERENÍ

Pripomíname, že od 20.05.2019 musí každá oprávnená osoba technickej kontroly zabezpečiť vkladanie údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému technických kontrol  {§ 86 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Okrem toho musí zabezpečiť, aby boli pri technických kontrolách používané len tie zariadenia, ktoré sú v informačnom systéme zaevidované {§ 86 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Stručný návod na vloženie zariadení aj s údajmi o ich kalibrácií alebo overení do informačného systému nájdete tu

09/09/2019 PREDPISY O PODMIENKACH PRE VOZIDLÁ UŽ OD ROKU 1935 NA NAŠOM WEBE

Na našej stránke možno nájsť aj odkazy na znenia historických, dávno zrušených predpisov upravujúcich podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Najstarším z nich je zákon č. 81/1935 Sb., ktorý zhodou okolností vo svojom § 7 obsahuje úplne prvú zmienku o zavedení periodických technických kontrol vozidiel v Československu; mali sa vtedy týkať vozidiel určených na verejnú dopravu osôb (viac napríklad v tomto našom staršom článku). Tieto v súčasnosti síce už neplatné predpisy sú niekedy dôležité na správne posúdenie vozidla pri technickej kontrole aj dnes.

Vo všeobecnosti platí, že vozidlo má zodpovedať technickým požiadavkám platným v čase jeho schválenia. Prípady, ak neskorším predpisom bolo ustanovené, že má byť oproti pôvodne schválenému stavu zmenené alebo má plniť nové požiadavky, sú skôr výnimkou. Najmä pri starších vozidlách, keďže sa s nimi technici technickej kontroly stretávajú čoraz zriedkavejšie, preto môžu mať problém posúdiť, či musia plniť niektoré dnes už bežné technické požiadavky. Napríklad, či starší motocykel musí byť vybavený smerovými svietidlami. Nemusí, ak bol schválený pred 01.07.1972. Hoci mnohé zo špecifík pre staré vozidlá sú z historických predpisov prenesené priamo do textov aktuálnych pokynov s kontrolnými položkami vykonávanými pri technických kontrolách, niekedy môže technik technickej kontroly prostredníctvom našej stránky siahnuť aj priamo po pôvodnom predpise obsahujúcom viac podrobností.

09/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 13.09.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/09/2019 SEMINÁR K ISO 37001 ODLOŽENÝ

Vzhľadom na menší počet prihlásených sme sa rozhodli odložiť avizovaný odborný seminár k ISO 37001, pôvodne plánovaný na 13.09.2019. Náhradný termín zatiaľ nebol určený, zverejníme ho, akonáhle bude známy. Predbežný záujem o účasť nám môžete dať vedieť už teraz, zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Ďakujeme za pochopenie.

22/08/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 13.09.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

08/08/2019 ĎALŠIE DVA TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY NA JESEŇ 2019

Okrem už avizovaného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v termíne od 14.10.2019 schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky kvôli veľkému záujmu o účasť aj ďalšie dva jesenné turnusy školenia, a to v termínoch od 16.09.2019 a od 18.11.2019. Pôvodne plánovaný doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa preto presúva z termínu 18. až 20.11.2019 na nový termín 11. až 13.11.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

06/08/2019 ĎALŠIE DVA TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 09.08.2019 (piatok) a 19.08.2019 (pondelok) sa budú konať ďalšie turnusy školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

26/07/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 14.10.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

26/07/2019 SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 9001:2015

Hoci zákon č. 106/2018 Z. z. technickej službe technickej kontroly priamo neukladá povinnosť certifikácie systémov manažérstva, vzhľadom na charakter činností a povinností technickej služby sa certifikácia javí ako výhodná pre štandardizáciu jej procesov, ktorá je zárukou udržania kvality vykonávaných činností. Spoločnosť TESTEK sa preto už dávnejšie  rozhodla pre certifikáciu svojich systémov manažérstva podľa vybraných noriem. Po minuloročnej úspešnej certifikácii nášho systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 je ďalšou z noriem, ktorej certifikáciu sme získali, ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality.

23/07/2019 SLOVENSKO-LOTYŠSKÝ WORKSHOP O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH 2019

V dňoch 29. až 31.05.2019 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil už tretí ročník slovensko-lotyšského workshopu o technických kontrolách. Hostiteľskou organizáciou bol tentoraz TESTEK, okrem kolegov z lotyšského Riaditeľstva bezpečnosti cestnej premávky (CSDD) sa workshopu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a spoločnosti Bureau Veritas Slovakia. Medzi hlavné témy prezentácií a diskusií patril dozor nad vykonávaním technických kontrol, inšpekcie STK akreditované podľa ISO 17020 a protikorupčná certifikácia podľa ISO 37001. V rámci sprievodného odborného programu mali účastníci možnosť navštíviť STK PAKAVOZ s.r.o. v Žarnovici, banskoštiavnického výrobcu lesných traktorov EQUUS a cestné technické kontroly vykonávané PZ SR v Uľanke. Popri tom samozrejme využili príležitosť pozrieť si zaujímavé miesta v historickom centre Banskej Štiavnice a jej okolí. Medzi publikácie na stránke sme pridali dve z našich anglických prezentácií, ktoré na workshope odzneli, a to Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak Republic a Verification of PTI Stations in the Slovak Republic.

19/07/2019 PRÍSPEVKY Z MINULOROČNÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ

Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu z minuloročných odborných konferencií. Prezentácia „Nová legislatíva od 20.5.2018 a technické kontroly“ bola prednesená na konferencii „Nová legislatíva v cestnej doprave“, ktorá sa uskutočnila v Nitre 07.06.2018. Na tej istej konferencii sme mali zverejnený aj posterový príspevok „Celoštátny informačný systém technických kontrol podľa zákona č. 106/2018 Z. z.“. Na medzinárodnej konferencii „Forenzná činnosť v cestnej doprave“ organizovanej Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 24.03.2018 bol prezentovaný príspevok „Aktuálne z oblasti technických kontrol pre znalcov v odbore Doprava cestná“ (text príspevku a prezentácia).

15/07/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 19.07.2019 od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/07/2019 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ – AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informačný dokument k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení. Dokument obsahuje informácie poskytnuté Ministerstvom dopravy a výstavby SR o predpísanej forme zápisov spájacích zariadení v doklade o evidencii vozidla.

11/07/2019 BILANCIA ŠKOLENÍ A SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY ZA PRVÝ POLROK 2019

V prvom polroku 2019 absolvovalo šesťtýždňové základné školenie (2 týždne teoretickej výučby a 4 týždne praxe), ktoré je jedným z predpokladov získania kvalifikácie technika technickej kontroly, celkovo 78 osôb. Trojdňové doškoľovanie potrebné na predĺženie platnosti kvalifikácie absolvovalo celkovo 93 technikov technickej kontroly. Po oboch typoch školení nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti, ktorá je ďalším z predpokladov získania alebo predĺženia platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly. Tú absolvovalo celkovo 91 osôb po základnom školení a 144 osôb po doškoľovaní. Rozdiely v počtoch vyškolených a skúšaných osôb sú spôsobené presahmi procesov školení a skúšok do bezprostredne predchádzajúceho, respektíve nasledujúceho kalendárneho obdobia. Aktuálny počet odborne spôsobilých technikov technickej kontroly na všetkých fungujúcich STK v SR tak dosiahol 826, čo je najviac v doterajšej histórii.

Samotná skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z teoretickej a praktickej časti, na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné uspieť na oboch jej častiach. Teoretická časť spočíva vo vyplnení testov vygenerovaných z informačným systémom náhodne vybraných otázok individuálne pre každého účastníka. Rozsah testov závisí od rozsahu kvalifikácie technika, bežnej (základnej) kvalifikácii zodpovedá podľa kontrolovaných kategórií vozidiel 55 až 75 otázok. Podľa platnej legislatívy musí účastník skúšky úspešne zodpovedať aspoň 90 % otázok. Databáza otázok, z ktorej sa testy generujú, je schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR a zverejnená. Vyhodnotenie výsledku teoretickej časti skúšky je úplne automatizované, vykonáva ho informačný systém bez zásahu členov skúšobnej komisie. Praktická časť skúšky spočíva vo vykonaní technickej kontroly na vozidle pod dohľadom členov skúšobnej komisie. Na úspešné absolvovanie tejto časti skúšky musí jej účastník nájsť a správne vyhodnotiť chyby kontrolovaného vozidla. Dôvodom neúspechu môže byť predovšetkým chyba pri identifikácii vozidla alebo neodhalenie alebo nesprávne vyhodnotenie vážnych a nebezpečných chýb kontrolovaného vozidla. Ak skúšaný nevyhovel z niektorej časti skúšky, môže ju opakovať najviac jedenkrát, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po 7 dňoch. Ak skúšaný nevyhovel ani pri opakovanej skúške alebo ju nevykonal do šiestich mesiacov, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

Z 91 absolventov základných školení, teda uchádzačov o získanie kvalifikácie technika technickej kontroly, uspelo na prvom termíne skúšky z odbornej spôsobilosti 50, čo zodpovedá 55 % celkového počtu účastníkov. Na opakovanom termíne uspelo ďalších 27, čo zodpovedá 30 % účastníkov. Neúspešných, teda takých, ktorí nevyhoveli na prvom aj druhom termíne, bolo 14, to znamená 15 % účastníkov. Na skúškach po doškoľovaní na predĺženie platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly bola úspešnosť výrazne lepšia. Zo 144 účastníkov uspelo na prvý pokus 113, čo zodpovedá 79 %, a na druhý pokus ďalších 28, teda 19 %. Neúspešní, ktorí skúšku nezvládli ani na druhý krát, boli len traja, to zodpovedá dvom percentám účastníkov.

 

 

08/07/2019 ĎALŠÍ SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 13.09.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Seminár má rovnaký rozsah a obsah, ako podobné podujatia, ktoré sme organizovali vo februári a v marci 2019. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

04/07/2019 AKTUALIZOVANÉ MANUÁLY KU KONTROLE VOZIDIEL S ELEKTRICKÝM A PLYNOVÝM POHONOM

Aktualizovali sme manuály k technickým kontrolám vozidiel s elektrickým pohonom a s plynovým pohonom. Manuál o kontrolách vozidiel s plynovým pohonom vznikol v spolupráci s technickou službou montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o.

04/07/2019 VZOR POSTUPU NA ZABEZPEČENIE RIADENIA KVALITY

Na stránku sme pridali vzor postupu na zabezpečenie plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality na STK podľa § 21 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Vzor je editovateľný, možno ho tak použiť ako základ na vytvorenie interného postupu zabezpečenia kvality.

02/07/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

01/07/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU KONROLNÝCH POLOŽIEK PODVOZKU A PRÍSLUŠENSTVA.

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) pri technických kontrolách po zmene metodickým pokynom č. 23/2019 s účinnosťou od 01.07.2019. Pridali sme tiež príslušný informačný dokument.

28/06/2019 BILANCIA ODBORNÉHO DOZORU NAD STK ZA PRVÝ POLROK 2019

Za prvých šesť mesiacov od získania akreditácie podľa normy ISO 17020 na tento typ činnosti vykonala technická služba technickej kontroly odborný dozor nad 18 STK. S využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme pri nich zistili a zdokumentovali celkovo 190 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Drvivá väčšina z nich, až 70 %, sa týkala zjavne zámernej manipulácie s meraním účinku prevádzkovej brzdy. Približne 26 % odhalených porušení sa týkalo zjavne zámernej manipulácie s meraním účinku parkovacej brzdy. Zvyšok tvorili zanedbania kontroly svetlometov, podvozku alebo náprav a nesprávne hodnotenie technického stavu vozidla. Presné rozdelenie zistených porušení je znázornené v diagrame. Zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy.

 

26/06/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA POUŽÍVANIE MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách po zmene metodickým pokynom č. 22/2019 s účinnosťou od 01.07.2019. Pridali sme tiež príslušný informačný dokument.

 

21/06/2019 PODIEL NEÚSPEŠNÝCH VOZIDIEL PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKOCH 2018 A 2019

Predmetom ďalšieho štatistického prehľadu je hodnotenie vozidiel pri technických kontrolách pravidelných. Hodnotenie je podľa platných predpisov trojstupňové, záverom technickej kontroly môže byť, že vozidlo je spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Spôsobilé vozidlo možno bez obmedzení používať až do nasledujúcej technickej kontroly pravidelnej, takéto hodnotenie teda možno považovať za úspešné. Zvyšné dva stupne hodnotenia značia zistenie vážnych alebo nebezpečných chýb, zodpovedajú teda neúspechu pri technickej kontrole. Dočasne spôsobilé vozidlo možno používať v premávke po dobu najviac 60 dní a nespôsobilé vôbec, s výnimkou prepravy medzi miestom opravy a STK.

V grafe je znázornený vývoj percentuálneho podielu neúspešných vozidiel, teda vyhodnotených ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé, na všetkých STK v SR podľa kalendárnych týždňov od začiatku roka 2019. Na porovnanie je znázornené aj hodnotenie v rovnakých týždňoch roka 2018. Z grafu vidno postupný dlhodobý mierny nárast podielu neúspešných vozidiel, ktorý začal už v roku 2018. Možno ho pripísať nárastu kapacít dozoru nad STK, zabezpečovaného predovšetkým ministerstvom dopravy a výstavby a od roku 2019 aj technickou službou technickej kontroly. V období bezprostredne pred zavedením pokročilejších kamerových systémov k 20.05.2019 prichádza k prudkému zvýšeniu podielu neúspešných vozidiel. V tomto období nenastalo žiadne sprísnenie kritérií alebo zmena metód technickej kontroly, všeobecné zhoršenie hodnotenia vozidiel teda možno skôr pripísať psychologickému efektu zavedenia nových monitorovacích systémov. Následne badať v posledných týždňoch mierny pokles, pravdepodobne spôsobený opadnutím tohto efektu.

V súčasnosti sa tak miera neúspešnosti vozidiel pri technickej kontrole pohybuje na úrovni asi 14 až 15 %. Dôsledkom je nárast dopytu po vykonaní opakovanej kontroly, čo istou mierou prispieva k náporu na existujúce kapacity STK a obmedzeniu dostupnosti ich služieb. Na porovnanie, v Nemecku predstavoval podľa správy úradu KBA podiel vozidiel s vážnymi a nebezpečnými chybami pri technických kontrolách v roku 2017 približne 20 %, pričom rozsah kontroly a požiadavky pri nej preverované sú porovnateľné so slovenskými.

18/06/2019 POČET TECHNICKÝCH KONTROL V SR PO TÝŽDŇOCH

Ďalším štatistickým prehľadom, ktorý sme spracovali kvôli pochopeniu situácie so zníženou dostupnosťou služieb STK, je prehľad počtov vykonaných technických kontrol na všetkých STK v SR  v jednotlivých kalendárnych týždňoch rokov 2018 a 2019. Z grafu vidno, že od začiatku tohto roku počty kontrol dlhodobo nedosahovali úroveň roku 2018. Výnimkou boli týždne obsahujúce veľkonočné sviatky, ktoré sa kvôli ich meniacemu sa termínu nedajú priamo medziročne porovnávať. Situácia sa začala meniť až v 18. týždni tohto roku (koniec apríla a začiatok mája), kedy počet kontrol dosiahol a prekonal počet kontrol v rovnakom týždni roku 2018. V 20. týždni (od 13. do 19.05.2019), teda bezprostredne pred zavedením pokročilejších kamerových systémov k 20.05.2019, prišlo k výraznému nárastu počtu kontrol, až o 22 % oproti predchádzajúcemu týždňu. Zdá sa teda, že časť zvýšeného dopytu po technických kontrolách v tomto období skutočne mohla byť spôsobená snahou prevádzkovateľov vozidiel využiť posledné dni s nižším štandardom technických prostriedkov dohľadu nad dodržiavaním predpisov na STK. V 21. týždni (od 20.05.2019) nasledoval postupný pokles počtu kontrol, ktorý o týždeň neskôr vystriedal mierny nárast. Z grafu ďalej vidno, že stabilne vyššie počty technických kontrol v posledných týždňoch sú čiastočne zapríčinené aj vyšším počtom vykonávaných opakovaných technických kontrol. To je dôsledkom nárastu podielu vozidiel hodnotených ako dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé, ktorým sa budeme zaoberať v nasledujúcom štatistickom prehľade.

13/06/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 20.06.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

10/06/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 12.06.2019 o 9:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

05/06/2019 INFORMÁCIA MDV SR K VYBAVENIU VOZIDIEL DIGITÁLNYMI TACHOGRAFMI DRUHEJ GENERÁCIE

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k povinnosti vybavenia nových vozidiel digitálnymi tachografmi druhej generácie. Vyplýva z nej, že od 15.06.2019 môžu byť vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinné vybavenie tachografom, prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel len za podmienky, že sú vybavené digitálnym tachografom druhej generácie.

04/06/2019 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENE POSTUPU KONTROLY V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Ku zmene metodického pokynu č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami sme spracovali informačný dokument s aplikačnými príkladmi.

03/06/2019 ČASOVÁ NÁROČNOSŤ TECHNICKEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ

V súvislosti so zníženou dostupnosťou služieb STK, ktorú verejnosť v súčasnosti akútne pociťuje, sme spracovali štatistické porovnanie časovej náročnosti technickej kontroly pravidelnej v celej sieti STK v Slovenskej republike v troch rôznych obdobiach. Prvým z porovnávaných období je 1. až 19.5.2018, teda bezprostredne pred zásadnými zmenami pre STK, ako bolo nadobudnutie účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. a spustenie nového informačného systému technických kontrol. Druhým obdobím sú rovnaké májové dni tohto roku, do 20.5.2019, kedy uplynula lehota na úpravu monitorovacích záznamových zariadení (kamerových systémov) podľa nových predpisov na všetkých STK. Treba zdôrazniť, že predpísané postupy technikov technickej kontroly sa k tomuto dátumu vôbec nemenili, a to vrátane obsluhy monitorovacieho zariadenia, ktorá ostala úplne rovnaká. Tretím porovnávaným obdobím sú dni 20. až 26.5.2019. Keďže informačný systém zaznamenáva aj čas vykonania všetkých fáz technickej kontroly, možno časovú náročnosť určiť s maximálnou presnosťou aj spätne.

Hodnoty pre najdôležitejšie kategórie vozidiel sú spracované v tabuľke a v grafe. Napriek pocitom verejnosti k významnému nárastu časovej náročnosti samotných technických kontrol pravidelných neprišlo. Napríklad pri najpočetnejšej kategórii vozidiel M1, zahŕňajúcej predovšetkým osobné automobily, bol v máji 2018 priemerný čas trvania technickej kontroly od začiatku vykonávania kontrolných položiek na vozidle až po vydanie všetkých dokladov necelých 33 minút. O rok neskôr bola priemerná doba o 50 sekúnd kratšia a v týchto dňoch je naopak o 62 sekúnd dlhšia. Rozdiely sú tak skutočne minimálne. V prípade niektorých iných kategórií je dokonca priemerná doba vykonávania technickej kontroly pravidelnej kratšia než v roku 2018 (napr. autobusy kategórie M2 alebo prípojné vozidlá kategórie O2).

 

 

 

31/05/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami po zmene metodickým pokynom č. 19/2019 s účinnosťou od 01.06.2019.

22/05/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVANÍ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je od 21.05. do 10.06.2019 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Možnosť vzniesť pripomienky k návrhu je prostredníctvom portálu Slov-Lex otvorená pre každého.

20/05/2019 POČET TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY V SR

Ako informujú médiá, v posledných dňoch majú prevádzkovatelia vozidiel problémy s objednaním sa na technickú kontrolu, v niektorých regiónoch sú k dispozícii voľné termíny na staniciach technickej kontroly (STK) až o niekoľko týždňov. Názory na príčiny tohto stavu sa rôznia, jedným z vysvetlení, ktoré odzneli, je nedostatok odborne spôsobilých technikov technickej kontroly.

Do grafu sme spracovali historický priebeh počtu všetkých technikov technickej kontroly, STK a vykonaných technických kontrol v Slovenskej republike. Porovnali sme tiež výkonnosť siete všetkých STK v období od 1. do 19.05.2018 a v tom istom období v roku 2019. Kým v roku 2018 bolo v sledovanom období vykonaných 84.279 technických kontrol, v roku 2019 to bolo 80.182. Medziročne tak prišlo k poklesu o necelých 5 % pri približne rovnakom celkovom počte technikov technickej kontroly a STK.

17/05/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 31.05.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/05/2019 ZMENY PRE OPRÁVNENÉ OSOBY TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.05.2019

Na stránku sme pridali informačný dokument o zmenách v povinnostiach oprávnených osôb technickej kontroly od 20.05.2019.

14/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR KU KONTROLÁM TAXÍKOV

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technických a emisných kontrol vozidiel taxislužby.

Okrem iného z nej vyplýva, že vozidlom taxislužby (aj na účel posudzovania pri technickej kontrole) sa vozidlo stáva až okamihom zaevidovania v príslušnej koncesii. Ak sa technická kontrola vykonáva ešte pred jeho zaevidovaním v koncesii, nemožno preto na protokol vyznačiť skrátenú lehotu platnosti prislúchajúcu vozidlu taxislužby.

09/05/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK MDV SR O TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROLÁCH OD 15.05.2019

Na portáli Slov-Lex dnes boli zverejnené nové vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) nadobúdajúce účinnosť 15.05.2019:

Ku zmenám pri technických kontrolách od 15.05.2019 sme pripravili informačný dokument.

 

06/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR O JEDNOTLIVOM DOVOZE VOZIDIEL M1 S RIADENÍM NA PRAVEJ STRANE

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k jednotlivo dovezeným osobným vozidlám kategórie M1 s pravostranným riadením.

Okrem iného z nej vyplýva, že protokol o skúškach takéhoto vozidla vypracovaný technickou službou overovania vozidiel o tom, či vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, sa predkladá aj pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s dovozom. Ak je jeho záverom, že jednotlivo dovezené osobné vozidlo kategórie M1 pôvodne určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou tieto technické požiadavky spĺňa, potom nebude umiestnenie riadenia vpravo pri tejto technickej kontrole dôvodom na hodnotenie vozidla ako nespôsobilého na prevádzku v cestnej premávke.

25/04/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ.

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

18/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 26.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

17/04/2019 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V AUGUSTE A SEPTEMBRI 2019

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 26.08.2019 do 06.09.2019.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

 

15/04/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 17.06.2019

MDV SR schválilo termín konania tretieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 17.06.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/04/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 17.04.2019 o 8:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

08/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

29/03/2019 ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK TECHNICKEJ KONTROLY PRE IDENTIFIKÁCIU OD 01.04.2019

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn MDV SR č. 10/2019, ktorým sa od 01.04.2019 mení metodický pokyn  č. 47/2018 (položky skupiny 0 – identifikácia), úplné znenie metodického pokynu č. 47/2018 po zmene a dôvodovú správu ku zmenám.

22/03/2019 SLOVENSKO-FÍNSKE PRACOVNÉ STRETNUTIE O DOHĽADE NAD STK

V dňoch 22. a 23.01.2019 sa na pôde našej spoločnosti uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zamerané na dohľad nad činnosťou STK. Stretnutia sa okrem pracovníkov spoločnosti TESTEK zúčastnili zástupcovia fínskeho dopravného a komunikačného úradu Traficom a slovenského ministerstva dopravy a výstavby. Predmetom stretnutia boli témy ako monitorovanie STK, štatistická analýza dát z technických kontrol alebo rekonštrukcia priebehu technickej kontroly zo zaznamenaných údajov. Časť prezentácií zo stretnutia v anglickom jazyku sme pridali medzi odborné publikácie zverejnené na našej stránke: Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak RepublicVerification of PTI Stations in the Slovak Republic a Vehicle Inspection Information System.

18/03/2019 INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozidla (TOV) vydaného podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 01.12.2006o návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene TOV (vozidlá kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS) a o návrhu na vydanie TOV pri výmene TOV (vozidlá kategórií S a PN). Už skôr boli ministerstvom zverejnené súvisiace informácie o zmenách pre neevidované vozidlá od 01.01.2013 a o možnosti zaevidovania starších vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali evidencii

15/03/2019 SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ

Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov dosiahol jeho maximálnu kapacitu. Vážnym záujemcom o poradenstvo v tejto oblasti môžeme sprostredkovať individuálne konzultácie s našimi odborníkmi, podrobnejšie informácie možno vyžiadať e-mailom zaslaným na adresu ladislav.jelinek@testek.sk. Ďakujem za pochopenie.

15/03/2019 TESTEK VYKONÁVA ČINNOSTI AJ PRE PZ SR

Úplne novou oblasťou povinností technickej služby technickej kontroly, ktorú zaviedol zákon č. 106/2018 Z. z., sú služby pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) súvisiace s cestnými technickými kontrolami. Spoločnosť TESTEK tak od 20.05.2018 zabezpečuje školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly a spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou. Popri novom celoštátnom informačnom systéme technických kontrol AIS TK sme tiež v minulom roku úspešne vyvinuli a sprevádzkovali aj nový informačný systém pre cestné technické kontroly. V súčasnosti je nasadený v skúšobnej prevádzke pri cestných technických kontrolách vykonávaných PZ SR.

11/03/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 29.03.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

19/02/2019 INŠPEKČNÉ ČINNOSTI: POČIATOČNÉ OVERENIE, PRIEBEŽNÉ OVERENIE A ODBORNÝ DOZOR

Na stránku sme pridali dokument so základnými informáciami o inšpekciách vykonávaných našou spoločnosťou podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: o overovaní počiatočného plnenia podmienok, o priebežnom overovaní plnenia podmienok a o odbornom dozore technickej služby.

19/02/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 13.05.2019

MDV SR schválilo termín konania druhého turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 13.05.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

19/02/2019 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVANIA 13.- 15.05.2019 NA 24.-26.04.2019

Kvôli konaniu ďalšieho turnusu základného školenia bolo doškoľovanie, pôvodne plánované v termíne 13.- 15.05.2019, presunuté na nový termín 24.-26.04.2019. Aktualizovaný plán doškoľovaní možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

14/02/2019 SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROKU 2018

Aj v roku 2018 sme podporovali vzdelávanie študentov študijných smerov zameraných na cestné vozidlá na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Študenti absolvovali v našom školiacom stredisku celkovo tri turnusy prednášok a praktického predvádzania metód kontroly vozidiel. Prednášky pre študentov s úvodom do problematiky, o zariadeniach používaných pri technických kontrolách a o kontrole bŕzd sme pridali medzi odborné publikácie na našej internetovej stránke.

11/02/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.2.2019 o 8:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

11/02/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 22.02.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kalibrácií zariadení používaných pri technických kontrolách.

31/01/2019 ZMENA ČASU ZAČIATKU SEMINÁRA O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK 29.03.2019

Na základe ohlasov záujemcov o pripravovaný seminár o systéme manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 na STK sme čas začiatku prispôsobili ich požiadavkám. Seminár sa bude konať 29.03.2019 o 10:00 (začiatok prezentácie účastníkov od 9:30), viac informácií v aktualizovanom avíze.

30/01/2019 ŠTATISTIKY ZA ROK 2018

Pridali sme základné štatistické údaje o technických kontrolách za rok 2018, možno ich nájsť spolu s údajmi za predchádzajúce roky v sekcii štatistické údaje.

29/01/2019 AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ PRE TK

Na stránku sme pridali aktualizovaný zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

29/01/2019 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 29.03.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

16/01/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/01/2019 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o overovaní pre oprávnené osoby technickej kontroly, zoznam preverovaného technologického vybavenia STK, list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj  schválený plán priebežného overovania na rok 2019 (STK a termíny vykonania overenia).

08/01/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka.

Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/01/2019 LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL AUTOŠKOLY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel