Menu

NOVINKY

TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
MDV SR schválilo termín konania tretieho jesenného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 10.12.2018. Podrobnosti ...
OKRUH VOZIDIEL PRE JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU
MDV SR na svojej internetovej stránke aktualizovalo informáciu k okruhu vozidiel pre schválenie ako jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzko...

KONTAKT / NÁŠ TÍM

 

 

Sekretariát

 

 

 

Iveta Molnárová

 

odborná referentka

tel.:

+421 2 546 51 311

mobil:

+421 911 565 025

e-mail:

testek@testek.sk

činnosti:

administratíva a fakturácia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

IT oddelenie

 

 

 

Mgr. Šimon Vojkovič

 

asistent IT

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 922

e-mail:

simon.vojkovic@testek.sk

činnosti:

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia, správa webstránky

 

 

 

Michal Poslušný

 

manažér IT

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 986 246

e-mail:

michal.poslusny@testek.sk

činnosti:

automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

Odborní pracovníci

 

 

 

Ing. Róbert Borsig

 

manažér vzdelávania, špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 125

e-mail:

robert.borsig@testek.sk

činnosti:

Činnosti: vzdelávanie (školenia) kontrolných technikov, evidencia STK, oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb, poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly a poradenstvo pri ich aplikácii

 

 

 

Ing. Miroslav Šešera

 

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 246 216

e-mail:

miroslav.sesera@testek.sk

činnosti:

poradenstvo ohľadom brzdovej sústavy vozidiel, TK pre historické vozidlá, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

 

Ing. Peter Ondrejka

 

špecialista pre technické kontroly

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 928

e-mail:

peter.ondrejka@testek.sk

činnosti:

reflexné značenie, svetelné systémy, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikáci

 

 

 

Ing. Pavol Vincek

 

odborný pracovník

tel.:

+421 2 546 51 313

mobil:

+421 911 565 035

e-mail:

pavol.vincek@testek.sk

činnosti:

poradenstvo pri vykonávaní technických kontrol, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácií

 

 

 

Ing. Juraj Matej, PhD.

 

odborný asistent

tel.:

+421 2 635 30 258

mobil:

+421 911 565 926

e-mail:

juraj.matej@testek.sk

činnosti:

výskum a vývoj v oblasti kontrolných metód, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

Inšpekčný útvar

 

 

 

Ing. Peter Hron

 

manažér kvality

tel.:

+421 2 635 30 260

mobil:

+421 911 565 015

e-mail:

peter.hron@testek.sk

činnosti:

overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

Oddelenie odborného dozoru

 

 

 

Mgr. Ing. Jaroslav Olexa

 

vedúci oddelenia

tel.:

+421 903 648 732

e-mail:

jaroslav.olexa@testek.sk

činnosti:

odborný dozor, asistencia štátnemu odbornému dozoru, vybavovanie podnetov na porušenia predpisov pri technických kontrolách

 

 

Vedenie spoločnosti

 

 

 

Ing. Marián Rybianský

 

riaditeľ a predseda predstavenstva

tel.:

+421 2 635 30 259

mobil:

+421 904 555 890

e-mail:

marian.rybiansky@testek.sk

činnosti:

vedenie spoločnosti, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii, vzdelávanie kontrolných technikov, overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na výkon TK, skúšky vhodnosti meradiel a prístrojov pre TK

 

 

 

Ing. Miroslav Dedinský

 

zástupca riaditeľa a člen predstavenstva

tel.:

+421 2 546 51 312

mobil:

+421 911 565 925

e-mail:

miroslav.dedinsky@testek.sk

činnosti:

vedenie spoločnosti, automatizovaný informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, kontrolných nálepiek a pečiatok, evidencia, inventarizácia, skartácia

 

 

 

Dipl.-Ing.(FH) Ladislav Jelínek

 

člen predstavenstva

tel.:

+421 917 470 059

e-mail:

ladislav.jelinek@testek.sk

 

 

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel