Menu

NOVINKY

PLÁN DOŠKOźOVANÍ NA ROK 2021
Na stránku sme pridali plán doškožovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2021.…...
ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 30.11.2020 (pondelok) od 10:00 do 11:30 sa bude kona ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekc...
FB

ŠKOLENIA A SKڊKY / DOšKOžOVANIE (NA PREDŞENIE PLATNOSTI OSVEDČENIA PO PIATICH ROKOCH)

 

Podža informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčas technikov technickej kontroly na doškožovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčas z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčas z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškožovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

 

Poradové číslo Termín Miesto konania Rozvrh hodín / Zoznam účastníkov
1. 11. - 13.01.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
2.

08. - 10.03.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
3.

03. - 05.05.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
4.

31.5. - 02.06.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
5.

06. - 08.09.2021

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
6. 18. - 20.10.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
7. 06. - 08.12.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOS

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKڊKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright Š TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel