Menu

NOVINKY

NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020
Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykon...
DO 24.01.2021 SÚ ŠKOLENIA A SKÚŠKY TECHNIKOV POZASTAVENÉ
Kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa doškoľovanie technikov technickej kontroly pôvodne plánované v termíne od 11.0...
FB

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ZÁKLADNÉ šKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

 

Poradové číslo Termíny - rok 2020 Miesto konania
8.

teoretická časť od 07.12. do 18.12.2020

50. týždeň: Matador Business Center, Bojnická 3, BA 

51. týždeň: školiace stredisko TESTEK, Vajnorská, BA

praktický výcvik od 21.12.2020

niektorá zmluvná STK
7.

POZOR ZMENA

teoretická časť od 23.11. do 04.12.2020

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.

praktický výcvik od 07.12.2020

niektorá zmluvná STK
6.

teoretická časť od 07.09. do 18.09.2020

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.

praktický výcvik od 21.09.2020

niektorá zmluvná STK
5.

teoretická časť od 10.08 do 21.08.2020

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.

praktický výcvik od 24.08.2020

niektorá zmluvná STK
4.

 

POZOR ZMENA

teoretická časť od 13.07. do 24.07.2020

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 27.07.2020 niektorá zmluvná STK
3.

 

POZOR ZMENA

teoretická časť od 15.06. do 26.06.2020

Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 29.06.2020 niektorá zmluvná STK
2. teoretická časť od 02.03. do 13.03.2020 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 16.03.2020 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 03.02. do 14.02.2020 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 17.02.2020  niektorá zmluvná STK

 

Poradové číslo Termíny - rok 2019 Miesto konania
6. teoretická časť od 18.11. do 29.11.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 02.12.2019 niektorá zmluvná STK
5. teoretická časť od 14.10. do 25.10.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 28.10.2019 niektorá zmluvná STK
4. teoretická časť od 16.09. do 27.09.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 30.09.2019 niektorá zmluvná STK
3. teoretická časť od 17.06. do 28.06.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 01.07.2019 niektorá zmluvná STK
2. teoretická časť od 13.05. do 24.05.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 27.05.2019 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 25.02. do 08.03.2019 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 11.03.2019  niektorá zmluvná STK

Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

Miesto školenia: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904)

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel