Menu

NOVINKY

NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020
Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykon...
DO 24.01.2021 SÚ ŠKOLENIA A SKÚŠKY TECHNIKOV POZASTAVENÉ
Kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa doškoľovanie technikov technickej kontroly pôvodne plánované v termíne od 11.0...
FB

NOVINKY / NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020 (2021-01-07)

07/01/2021 NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020

Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykonávali korektne a v súlade s predpismi, a tým prispieť k vyššej bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke. Veríme, že rovnaký cieľ s nami zdieľa podstatná časť prevádzkovateľov STK a technikov technickej kontroly. Prevenciu považujeme v porovnaní s represiou za omnoho účinnejší nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Preto sa dlhodobo snažíme metódy našej práce a odhalené nekalé praktiky niektorých technikov technickej kontroly komunikovať s odbornou verejnosťou. A to nielen pravidelnými prednáškami na školeniach a konferenciách, ale aj formou informačných dokumentov. Predmetom najnovšieho, ktorý sme na stránku pridali, sú najčastejšie porušenia predpisov pri meraní na valcových skúšobniach bŕzd v poslednom období.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel